Aktualności

02.12.2013

Fragile na żywo: przekład

Zapraszamy na spotkanie promujące nowy numer pisma kulturalnego „Fragile” dotyczący przekładu z udziałem wybitnych tłumaczy i znawców przekładoznawstwa, Magdy Heydel i Piotra de Bończy Bukowskiego— autorów artykułów opublikowanych we „Fragile. Przekład” oraz antologii Współczesne teorie przekładu. Opowiedzą o zagadnieniach związanych z teorią i praktyką przekładu oraz o swojej najnowszej książce Polska myśl przekładoznawcza, która wkrótce będzie miała swoją premierę w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie poprowadzą: Zofia Ziemann i Gabriel Borowski.
W czasie spotkania będzie można nabyć aktualne i archiwalne numery „Fragile” po promocyjnej cenie.

3 grudnia 2013, wtorek, godz. 19:00
Czuły Barbarzyńca, ul. Powiśle 11, Kraków

 
Magda Heydel – pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Opublikowała m.in. Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2003), Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w dziele Czesława Miłosza (2013). Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Przekładaniec”. Tłumaczy literaturę języka angielskiego, m.in. dzieła Virginii Woolf, Josepha Conrada i Seamusa Heaneya

Piotr de Bończa Bukowski – literaturoznawca, przekładoznawca i tłumacz. Zajmuje się komparatystyką literacką i teorią przekładu. Pracownik Instytutu Filologii Germańskiej UJ, w ramach którego rozwija specjalność skandynawistyczną. Autor monografii i studiów literaturoznawczych, a także licznych prac z zakresu teorii przekładu. Był współredaktorem wydawanej w Krakowie pod patronatem Karla Dedeciusa serii „Pisarze Języka Niemieckiego”.

Organizatorzy: Pismo kulturalne „Fragile”, Stowarzyszenie Fragile, Śródmiejski Ośrodek Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego