Aktualności

materiał ilustracyjny artykułu
08.02.2018

Echo seminarium „Biblioteka Nowa w Drodze” w prasie branżowej

Zachęcamy do lektury tekstu Magdaleny Brodackiej – miesięcznik „Biblioteka Publiczna”, nr 2/2018 – przybliżającego ideę i opisujacego przebieg organizowanego przez Instytut Książki seminarium „Biblioteka Nowa w Drodze”, które odbyło się w dwóch jesiennych edycjach w 2017 jako seminarium objazdowe po bibliotekach Republiki Czeskiej.

Przypominamy, że w terminach 17-20 października oraz 11-14 grudnia Instytut Książki zaprosił dyrektorów oraz pracowników merytorycznych bibliotek z Polski, zarówno tych mniejszych, jak i największych, bo wojewódzkich i miejskich, na wizytę studyjną do Czech, by mogli zobaczyć – i porównać do rodzimych – oryginalne rozwiązania architektoniczne, dowiedzieć się, jak zarządzać nowoczesną przestrzenią biblioteczną, jak tworzyć i wdrażać interesujące programy dla czytelników, jak docierać z książką do najmłodszych, seniorów i studentów, i wreszcie, jak wzbogacić programy mające doprowadzić do odrodzenia „sztuki czytania” w Polsce.

„Biblioteka Nowa w Drodze” opierała się na wizytach w konkretnych bibliotekach na terenie całej Republiki Czeskiej, którym towarzyszyły oprowadzania, specjalistyczne wykłady oraz dyskusje.

Serdecznie polecamy artykuł: http://bit.ly/2E8u7SV

Przy okazji zachęcamy do lektury magazynu „Biblioteka Publiczna”.