Aktualności

04.01.2010

Czasopisma patronackie w Instytucie Książki

Departament Mecenatu Państwa informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o przekazaniu Instytutowi Książki, od 1 kwietnia 2010 roku, obowiązku pełnienia funkcji wydawcy tzw. wydawnictw patronackich.

Przejęcie zadań związanych z wydawaniem czasopism patronackich (Dialog, Teatr, Ruch Muzyczny, Akcent, Literatura na Świecie, Nowaja Polsza, Nowe Książki, Odra, Twórczość, Kino) odbędzie się przez wyodrębnienie Zakładu Wydawnictw powołanego do obsługi czasopism ze struktury Biblioteki Narodowej i włączenie go do Instytutu Książki.

Celem proponowanych działań jest przekazanie zadań związanych z wydawaniem czasopism do wyspecjalizowanej instytucji a tym samym odciążenie Biblioteki Narodowej i stworzenie jej lepszych warunków do realizacji podstawowych zadań statutowych, tj. prowadzenia działalności bibliotecznej, bibliograficznej, informacyjnej, naukowej, konserwatorskiej, poradniczej, instrukcyjno-metodycznej, wydawniczej, wystawienniczej i usługowej oraz działań mających na celu wieczyste przechowywanie polskich materiałów bibliotecznych oraz digitalizację zbiorów bibliotecznych.

Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o tym zamiarze ukazało się w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.