Aktualności

22.11.2013

Awantura emigracyjna, czy spór o powojenną Polskę

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura" oraz Instytut Książki zapraszają na kolejne spotkanie wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego „Wracam z Polski” pt.: "Awantura emigracyjna", czy spór o powojenną Polskę

27 listopada 2013 r. (środa), godz. 18.00
Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)
ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa

W spotkaniu udział wezmą:
 

  • Tomasz Dostatni OP - dominikanin, publicysta, b. korespondent Radia Watykańskiego, autor programów telewizyjnych z cyklu „Rozmowy w drodze”, zaangażowany w ruch ekumeniczny oraz dialog międzyreligijny, 
  • Rafał Habielski - historyk literatury, prasoznawca, badacz polskiej emigracji eseista, autor opracowania edycji tekstów Juliusza Mieroszewskiego, wydawanych po 1989 roku, wykładowca w Zakładzie Historii Mediów Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Adam Michnik - redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, działacz opozycji w PRL.

   
Głos zabierze także Wojciech Sikora - prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”, oraz Grzegorz Gauden - dyrektor Instytutu Książki. Spotkanie poprowadzi: Małgorzata Ptasińska - historyk, badaczka dziejów emigracji. Wprowadzenia dokona: Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.  

„Wracam z Polski” (Instytut Literacki Kultura - Instytut Książki, Paryż-Kraków 2013, wstęp i opracowanie Grażyna Pomian) to kolejny tom nowej serii „W kręgu paryskiej Kultury”, w której ukazały się dotąd „Listy z Wyspy” Juliusza Mieroszewskiego. 

Aleksander Janta-Połczyński (1908–1974), dziennikarz, publicysta, tłumacz i bibliofil. Przed wojną studiował polonistykę i ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim. Już w latach dwudziestych XX wieku współredagował poznańskie „Życie Literackie”, a w roku 1929 rozpoczął studia dziennikarskie w Paryżu. Do Polski wrócił po dwóch latach, następnie odbył podróż do Związku Radzieckiego, by zdać z niej relację w dwóch zbiorach reportaży: Patrzę na Moskwę i W głąb ZSRR. Do końca lat trzydziestych odbył wiele podróży, m.in. do USA, Indii, Afganistanu, Birmy, Indochin, Syjamu, Mongolii. W latach 1933–1934 był wysłannikiem „Gazety Polskiej” w Japonii, a w 1935 roku został korespondentem wojennym w Abisynii. W czasie kampanii francuskiej walczył w I Dywizji Grenadierów. W roku 1942 zbiegł z niewoli i działał we francuskim ruchu oporu. Po wojnie emigracyjne losy rzuciły go do Niemiec, Francji i Anglii. Na stałe osiadł w Nowym Jorku. Został współpracownikiem Jerzego Giedroycia oraz korespondentem „Kultury” w Stanach Zjednoczonych.