Aktualności

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński i zastępca dyrektora Instytutu Książki prof. Krzysztof Koehler, fot. Danuta Matloch/MKDNiS

Minister kultury prof. Piotr Gliński zapowiedział start programu „Certyfikat dla małych księgarni”. Do końca roku niewielkie księgarnie otrzymają w sumie 3 mln zł. Jeden podmiot będzie mógł otrzymać dofinansowanie do 30 tys. zł - m.in. na czynsz lub promocję działalności. Założenia nowego programu przedstawili wczoraj podczas wspólnej konferencji prasowej w Łodzi wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński oraz zastępca dyrektora Instytutu Książki prof. Krzysztof Koehler.

„Małe księgarnie to lokalne centra kulturalne”

Jak mówił Piotr Gliński, realizowany wspólnie z Instytutem Książki program wyrósł z potrzeby wsparcia małych księgarni.

– Mam tu na myśli księgarnie, w których dba się o czytelnika, pogłębia się ofertę i jest więcej czasu na kontakt z czytelnikami. To swoiste lokalne centra kulturalne, które ze względu na właściwości współczesnego świata często giną, bo wielkie, mocne, agresywne niszczy to, co małe i piękne. A my chcemy tego bronić – wyjaśnił.

W związku z tym wdrażany jest nowy projekt, który umożliwi pomoc finansową dla niewielkich placówek sprzedających książki. Minister podkreślił przy tym, że wsparcie dla małych księgarni musi być proste i bezpośrednie.

– Księgarnie spełniające określone, jakościowe wymogi właśnie takiego centrum kulturowego, gdzie będzie pogłębiona oferta, związana z cechami polskiej kultury, będą otrzymywały państwowy pakiet: certyfikat. To 30 tys. zł na trzy różne cele, na przykład na czynsz. To będzie ta pierwsza pomoc, uruchomiona pilotażowo. Chcemy jednak, aby program był utrzymany, niezależnie od wyników pilotażu – zapowiedział wicepremier.

– Prace nad programem trwały długo – powiedział zastępca dyrektora Instytutu Książki prof. Krzysztof Koehler. – Wymagały rozwiązania przeróżnych trudności natury prawno-administracyjnej, a także konsultacji w gronie ekspertów, przedstawicieli wiodących instytucji i organizacji pozarządowych związanych z ruchem księgarskim.

Prof. Koehler zaakcentował, że to wyjątkowe działanie Instytutu:

– Program, który przedstawiamy, jest ewenementem w naszej rzeczywistości kulturalnej. Nigdy wcześniej, z wielu różnych powodów, takich działań w IK nie podejmowano. Niemniej świadomi jesteśmy, także dzięki żywemu i bezpośredniemu kontaktowi z księgarzami, że sytuacja jest poważna. Uważamy, że powinniśmy ratować polskie księgarstwo tradycjami sięgające wszak do XV wieku!

Zastępca dyrektora IK podkreślił także ogromną kulturotwórczą rolę księgarń z perspektywy osobistej:

– Dla mnie szczególnie bolesny i, powiedziałbym, boleśnie inspirujący był fakt zamykania – to się już teraz zmieniło dzięki rozsądnej polityce miasta, bardzo chcę to podkreślić – księgarń w Krakowie, które odkąd pamiętam związane były z miastem. W tamte miejsca zawsze się chodziło, choć nie zawsze miało się wystarczające środki na to, by w książki się obkupić.

Założenia i cele programu

Celem programu jest wsparcie małych niezależnych księgarń, które są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, ale także odgrywają rolę kulturotwórczą i uzupełniają funkcję bibliotek w zapewnianiu dostępu do kultury literackiej. Program ma również stanowić pomoc w obecnej sytuacji epidemicznej.

Program zakłada jednorazowe wsparcie w wysokości do 30 tysięcy złotych dla księgarni stacjonarnej, która zajmuje się sprzedażą detaliczną książek (co najmniej 50% przychodów księgarni musi pochodzić ze sprzedaży książek), działa poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, a jej oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn.

Przyjęte w programie założenia poprzedziły badania oraz konsultacje ze środowiskiem księgarskim, co pozwoliło wskazać realne potrzeby i możliwości samych księgarń, a także określić, na jakie cele należy w pierwszej kolejności przeznaczyć pomoc finansową. Finalny kształt regulaminu programu również trafił do konsultacji z przedstawicielami środowiska księgarskiego.

Wsparcie na promocję, opłaty czy zakup sprzętu

Beneficjenci będą mogli przeznaczyć otrzymane środki na działania konsultingowe i promocję księgarni, koszty czynszu i innych opłat stałych dotyczących utrzymania lokalu, a także zakup sprzętu i wyposażenia księgarni. Finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

„Certyfikat” dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielone tylko w pierwszym roku. Drugi rok służy ocenie, czy środki, które otrzymała księgarnia, przyniosły oczekiwany efekt według określonych standardów.

Informacje o naborze będą dostępne w najbliższych dniach na stronie internetowej Instytutu Książki.