Transatlantyk 2017

27.03.2017
#
  • statuetka nagrody / fot. Bogdan Kuc

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Transatlantyk. To najważniejsze wyróżnienie dla popularyzatora literatury polskiej za granicą, przyznawane od 13 lat przez Instytut Książki. Jego laureatami mogą zostać tłumacze, wydawcy, krytycy i animatorzy życia kulturalnego.

Nagrodę w wysokości 10 tysięcy euro, której towarzyszy statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga, przyznaje kapituła w składzie: Stanley Bill, Laurence Dyèvre, Ksenia Starosielska, Ewa Thompson, Maciej Urbanowski, Alois Woldan. Przewodniczy jej dyrektor Instytutu Książki.

Kandydatami do nagrody mogą być wyłącznie obywatele innych państw (także Polacy z obcym paszportem). Zgłoszeń mogą dokonywać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby prywatne.

Dotychczas laureatami Transatlantyku zostali:

2005 - Henryk Bereska (Niemcy)
2006 - Anders Bodegård (Szwecja)
2007 - Albrecht Lempp (Niemcy)
2008 - Ksenia Starosielska (Rosja)
2009 - Biserka Rajčić (Serbia)
2010 - Pietro Marchesani (Włochy)
2011 - Vlasta Dvořáčková (Czechy)
2012 - Yi Lijun (Chiny)
2013 - Karol Lesman (Holandia)
2014 - Bill Johnston (USA)
2015 - Laurence Dyèvre (Francja)
2016 - Constantin Geambaşu (Rumunia)

Kandydatury można nadsyłać do Instytutu Książki (ul. Wróblewskiego 6, PL 31-148 Kraków, fax: +48 12 429 38 29) pocztą, faksem lub e-mailem (a.bobr@bookinstitute.pl, office@bookinstitute.pl) do 31 marca 2017 r.

Poza opisem osiągnięć kandydata, wniosek powinien zawierać jego dane adresowe, a także dane zgłaszającego. W przypadku osób proponowanych do nagrody po raz kolejny, wystarczy ponowić zgłoszenie mailem lub przesłać uzupełnienie.

Informacji dodatkowych udziela Agnieszka Rasińska-Bóbr (tel +48 12 617 19 00).