Program Translatorski ©POLAND

Część 1 Wydawca

 

1. Nazwa wydawnictwa

2. Adres

Ulica

Kod pocztowy
Miasto
Kraj

3. Osoba reprezentująca firmę (upoważniona do podpisywania umów)

4. Osoba kontaktowa

5. Nr telefonu

6. Email

7. www


Część 2 – Utwór


1. Autor/Autorzy

2. Tytuł oryginału

3. Wydawca oryginału

4. Rok wydania oryginału

Część 3 - Przekład


1. Tłumaczenie z języka polskiego na język:

2. Przewidywany termin wydania przekładu

3. Nakład

4. Szacowana cena okładkowa 1 egzemplarza

5. W jakich krajach utwór będzie dystrybuowany

Część 4 – Tłumacz


1. Nazwisko

2. Imię

3. E-mail

4. Adres

Ulica:
Kod pocztowy
Miasto
Kraj

 

Część 5 – Wnioskowane kwoty


1. Koszt zakupu praw (dot. wyłącznie bezzwrotnej zaliczki) (euro)

2. Koszt przekładu (euro)

- liczba standardowych stron (1800 znaków ze spacjami) / wersów (poezja):
- stawka z 1 stronę / wers (euro)

- suma:
3. Koszt druku (wyłącznie w przypadku ilustrowanych książek dla dzieci i komiksów):
            - liczba egzemplarzy:

- koszt druku 1 egzemplarza (euro)

- całkowity koszt druku

4. Całkowita suma wnioskowana przez wydawcę

- Kwota na zakup praw (euro)
- Kwota na przekład (euro)
- Kwota na druk (euro)
- Suma (euro)

5. Inne źródła finansowania

Nazwa instytucji/organizacji
Kwota wsparcia (euro):
Na jaki cel wsparcie będzie przeznaczone

 

Część 6 – Dodatkowe informacje

 

 

Część 7 - Załączniki

Proszę załączyć

kopię podpisanej umowy licencyjnej
kopię podpisanej umowy z tłumaczem

bibliografię tłumacza

informacje o wydawcy (katalog wydawniczy, opis profilu itp.)

opis dystrybucji i promocji utworu

Wróć