Gerhard Gnauck


Tłumaczy z języka polskiego na:
niemiecki

Dziedzina
Poezja
Proza

Email: gnauck@ant.pl
Tłumaczenia:

2008
 • Imię i nazwisko autora: Andrzej Sosnowski
  Tytuł oryginału: wiersze
  Tytuł przekładu:
  Publikacja w: Akzente zeszyt nr 5
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Hanser, München
  Język tłumaczenia: niemiecki

 • Imię i nazwisko autora: Ignacy Karpowicz
  Tytuł oryginału: Niehalo
  Tytuł przekładu: Nicht ganz okay (fragment)
  Publikacja w: Jahrbuch Polen, rocznik 19
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Otto Harrassowitz, Wiesbaden
  Język tłumaczenia: niemiecki

2007
 • Imię i nazwisko autora: Ryszard Kapuściński
  Tytuł oryginału: wiersze
  Tytuł przekładu:
  Publikacja w: Neue Zürcher Zeitung
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Zurych
  Język tłumaczenia: niemiecki

2005
 • Imię i nazwisko autora: Karol Wojtyła
  Tytuł oryginału: Mousike (fragment)
  Tytuł przekładu: Mousiki (fragment)
  Publikacja w: Die Welt, 4.4. 2005
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Berlin
  Język tłumaczenia: niemiecki

1994
 • Imię i nazwisko autora: Józef Mackiewicz
  Tytuł oryginału: Ponary – "Baza"
  Tytuł przekładu: Der Stützpunkt Ponary
  Publikacja w: Dachauer Hefte, zeszyt nr 10
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Verlag Dachauer Hefte, Dachau
  Język tłumaczenia: niemiecki

Bio

Urodziłem się w 1964 roku w Warszawie. Od 1965 roku w Niemczech zachodnich. Studia (historia Europy wschodniej, slawistyka, politologia) w Moguncji i Berlinie. W 1986 r. praktykant w Deutsches Polen-Institut, kierowanym przez Karla Dedeciusa. W 1996 r. obroniłem doktorat z politologii. W latach 1995-98 redaktor „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, od 1999 r. korespondent „Die Welt” w Warszawie. Autor m. in. książki „Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata“ (W.A.B., Warszawa 2009, oraz Klett-Cotta, Stuttgart 2009). –

Przekłady na język niemiecki: wiersze Andrzeja Sosnowskiego (Akzente, zeszyt 5/2008). – Wiersze Ryszarda Kapuścińskiego (w Neue Zürcher Zeitung, 2007). – Wiersz Karola Wojtyły (w Die Welt, 2005). - Józef Mackiewicz, „Ponary – ‘Baza’” (Dachauer Hefte, zeszyt 10 (1994)). – Fragment powieści „Niehalo” Ignacego Karpowicza (Jahrbuch Polen, tom 19 (2008)). - Fragment powieści „Dom Róży. Krýsuvík“ Huberta Klimko-Dobrzanieckiego (dotacja w ramach programu Sample Translations Poland, niepublikowane).

Przekłady tekstów pisarzy dla „Die Welt” oraz „Neue Zürcher Zeitung”, m.in. Stefana Chwina, Pawła Huelle, Andrzeja Stasiuka, a także Oksany Zabużko, Jurija Andruchowycza, Andrieja Kurkowa (z ukraińskiego i rosyjskiego).