Yousef Shhadeh


Tłumaczy z języka polskiego na:
arabski

Dziedzina
Poezja

Email: josefshh@hotmail.com


Bio

Poeta, tłumacz, wykładowca. Od 1993 roku mieszka w Polsce. W 1999 roku podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, a następnie w roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Obecnie nadal pracuje w Instytucie Orientalistyki UJ w Krakowie. Jest autorem licznych publikacji z zakresu literaturoznawstwa w tym czterech monografii, dwóch tomików wierszy w j. arabskim oraz jednego tomiku przetłumaczonego na j. polski. Przetłumaczył z j. arabskiego na j. polski m.in. małą antologię wierszy: \"Moje serce potrafi – Wiersze i obrazki świata arabskiego\", współautor: Daria Arsenicz-Szurman oraz tomik wierszy kuwejckiej poetki Saadii Mufarreh – \"Moje marzenia zmalały pokornie\". Ponadto przełożył z języka polskiego na j. arabski \"Sonety krymskie\" Adama Mickiewicza.