Marcelo Paiva de Souza


Tłumaczy z języka polskiego na:
portugalski

Dziedzina
Dramat
Esej
Literatura dziecięca
Poezja
Proza

Email: mrclpvdsz@hotmail.com


Bio

Literaturoznawca, komparatysta, translatolog, tłumacz; professor associado 2 i kierownik Polonistyki na Universidade Federal do Paraná w Kurytybie (Brazylia). Opublikował m.in. książkę Teatr niepokoju: studium porównawcze dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza i Oswalda de Andrade (Kraków, 2001). Współredagował tom zbiorowy Sob o signo de Babel: literatura e poéticas da tradução (Vitória, 2006). Z języka polskiego przetłumaczył m. in. Podróż Idy Fink (São Paulo, 1998), Iwonę, księżniczkę Burgunda Witolda Gombrowicza (Rio de Janeiro, 2003), Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej (Rio de Janeiro, 2007) i Świadectwo poezji Czesława Miłosza (Curitiba, 2012). W swoim dorobku ma też przekłady wierszy Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Władysława Szlengla, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta.