Desiderio Navarro


Tłumaczy z języka polskiego na:
hiszpański

Dziedzina
Esej

Email: criterio@cubarte.cult.cu
Tłumaczenia:

2016
 • Imię i nazwisko autora: Piotr PIOTROWSKI
  Tytuł oryginału: “O horyzontalnej historii sztuki”
  Tytuł przekładu: “Sobre la historia horizontal del arte”
  Publikacja w: e-zine Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, nº 89, 1º september
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios
  Język tłumaczenia: hiszpański

2015
 • Imię i nazwisko autora: Leszek KOŁANKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Antropologia widowisk: subdyscyplina czy nowa perspektywa antropologii kulturowe»
  Tytuł przekładu: “La antropología de los espectáculos: ¿subdisciplina o nueva perspectiva de la antropología cultural?”
  Publikacja w: e-zine Denken Pensée Thought Myśl, n° 80, 1º December
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Jerzy SZACKI
  Tytuł oryginału: «Tradycja»
  Tytuł przekładu: “La tradición”
  Publikacja w: e-zine Denken Pensée Thought Myśl, Criterios, n° 60, 15 April. // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 3, ed. Desiderio Navarro, pp. 166-183.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

2014
 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «O typowości w literaturze»
  Tytuł przekładu: “Sobre la tipicidad en la literatura”
  Publikacja w: e-zine Denken Pensée Thought Myśl, n° 63, 1º June // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 3, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2015, pp. 218-263.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Bohdan DZIEMIDOK
  Tytuł oryginału: «Czy sens i znaczenie współczesnej sztuki popularnej sprowadza się do jej wartości rozrywkowych?»
  Tytuł przekładu: “¿Se reduce el sentido y significado del arte popular actual a sus valores de entretenimiento?”,
  Publikacja w: e-zine Denken Pensée Thought Myśl, n° 54, 15 January // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 3, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2015, pp. 46-64.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

2013
 • Imię i nazwisko autora: Adam CHMIELEWSKI
  Tytuł oryginału: «Spojrzenie i dotyk w przestrzeni publicznej. Szkic do estetyki politycznej»
  Tytuł przekładu: “La mirada y el tacto en el espacio público. Bosquejo para una estética política”
  Publikacja w: e-zine Denken Pensée Thought Myśl, n° 41, 1º May // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 2, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2014, pp. 276-286
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Mieczysław TOMASZEWSKI
  Tytuł oryginału: «Utwór muzyczny w perspektywie intertekstualnej»
  Tytuł przekładu: “La obra musical en la perspectiva intertextual”
  Publikacja w: Denken Pensée Thought Myśl, n° 52, 15 December. // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 3, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, pp. 12-34.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Jerzy LIMON
  Tytuł oryginału: «O prowokacji w teatrze i sztuce»
  Tytuł przekładu: “Sobre la pornografía en el teatro y el arte”
  Publikacja w: e-zine Denken Pensée Thought Myśl, Criterios, n° 38, 15 January // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 2, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2014, pp. 218-235.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Rafal NIEMOJEWSKI
  Tytuł oryginału: «Venice or Havana: A Polemic on the Genesis of the Contemporary Biennal»
  Tytuł przekładu: “Venecia o La Habana: Una polémica sobre la génesis de la bienal contemporánea”
  Publikacja w: Denken Pensée Thought Myśl, Criterios, n° 47, 1º October. Reprod. in Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 2, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2014, pp. 387-408.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

2012
 • Imię i nazwisko autora: Jan SZCZEPAŃSKI
  Tytuł oryginału: «Intelektualiści»
  Tytuł przekładu: “Los intelectuales”
  Publikacja w: Denken Pensée Thought Myśl, Criterios, n° 26, 1º May. // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 2, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2014, pp. 5-24.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

2011
 • Imię i nazwisko autora: Elżbieta RYBICKA
  Tytuł oryginału: «Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich»
  Tytuł przekładu: “De la poética del espacio a la política del lugar: El viraje topográfico en las investigaciones literarias”
  Publikacja w: Criterios, nº 37, pp. 180-202.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Ewa DOMAŃSKA
  Tytuł oryginału: «“Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce»
  Tytuł przekładu: “El ‘viraje performativo’ en la humanística actual”
  Publikacja w: Criterios, nº 37, pp. 125-142.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Bohdan DZIEMIDOK
  Tytuł oryginału: «Artistic Expression of National Cultural Identity»
  Tytuł przekładu: “La expresión artística de la identidad cultural nacional”
  Publikacja w: e-zine Denken Pensée Thought Myśl, n° 5, 1º April // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 1, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2014, pp. 69-86.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Fikcja i prawda literatury»
  Tytuł przekładu: “La ficción y la verdad de la literatura”
  Publikacja w: Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, pp. 116-139.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Hanna SKIERCZYŃSKA
  Tytuł oryginału: «Pozycja kobiet w społecznej nauce Kościola katolickiego»
  Tytuł przekładu: “La posición de las mujeres en la doctrina social de la Iglesia Católica”
  Publikacja w: e-zine Denken Pensée Thought Myśl, Criterios, n° 11, 15 September. // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 1, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2014, pp. 147-169.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Alicja HELMAN
  Tytuł oryginału: «Koncepcje feministyczne»
  Tytuł przekładu: “Las concepciones feministas en la historia del pensamiento cinematográfico”
  Publikacja w: Denken Pensée Thought Myśl, Criterios, n° 16, 1º December // Book: Denken Pensée Thought Myśl…E-zine de Pensamiento Cultural Europeo, vol. 1, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2014, pp. 240-255
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Odmiany intertekstualności»
  Tytuł przekładu: “Las variedades de la intertextualidad”
  Publikacja w: Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, pp. 75-115.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Dilematy historyka literatury»
  Tytuł przekładu: “Los dilemas del historiador literario”
  Publikacja w: Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, pp. 206-240.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Wartości i oceny w badaniach literackich»
  Tytuł przekładu: “Los valores y las evaluaciones en las investigaciones literarias”
  Publikacja w: Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, pp. 241-280.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Zygmunt BAUMAN
  Tytuł oryginału: «Mecenas — twórca — konflikt: Kultura między państwem a rynkiem»
  Tytuł przekładu: “Mecenas — creador — conflicto: La cultura entre el Estado y el mercado”
  Publikacja w: Criterios, nº 37, pp. 55-71
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Marcin RYCHŁEWSKI
  Tytuł oryginału: «Rock — stylizacja — intertekstualność»
  Tytuł przekładu: “Rock, estilización, intertextualidad”
  Publikacja w: Criterios, nº 37, pp. 229-246.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «O kanonach literatury»
  Tytuł przekładu: “Sobre los cánones de la literatura”
  Publikacja w: Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, pp. 281-318.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

2009
 • Imię i nazwisko autora: Artur ŻMIJEWSKI
  Tytuł oryginału: «Stosowane sztuki spoleczne»
  Tytuł przekładu: “Artes sociales aplicadas”
  Publikacja w: Criterios, nº 36, pp. 109-125.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Paweł MOŚCICKI
  Tytuł oryginału: «Zaangazowanie i autonomia teatru»
  Tytuł przekładu: “Compromiso y autonomía del teatro”
  Publikacja w: Criterios, nº 36, pp. 142-157.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Tadeusz PAWŁOWSKI
  Tytuł oryginału: «Wartość estetyczna a kicz»
  Tytuł przekładu: “El valor estético y el kitsch”
  Publikacja w: Criterios, nº 36, pp. 304-338.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

2006
 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: «Pojmowanie dzieła sztuki dawniej i dzisiaj»
  Tytuł przekładu: “La concepción de la obra de arte antaño y hoy”
  Publikacja w: Stefan Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed.Desiderio Navarro, pp. 23-149.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teor/éTica, San José Costa Rica
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Zygmunt BAUMAN
  Tytuł oryginału: «Consumerism»
  Tytuł przekładu: "El consumismo"
  Publikacja w: Criterios, nº 35, pp. 5-16
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Michał GŁOWIŃSKI
  Tytuł oryginału: «Nowomowa (Rekonesans)»
  Tytuł przekładu: “La neohabla (un reconocimiento)”
  Publikacja w: Criterios, n° 35, pp. 288-307
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Culural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: "Awangarda artystyczna (o dwu formacjach XX wieku)"
  Tytuł przekładu: “La vanguardia artística (sobre las dos formaciones del siglo XX)”
  Publikacja w: Stefan Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed. Desiderio Navarro, pp. 304-339.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teor/éTica, San José Costa Rica
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: Glówne nurty estetyki XX wieku. Zarys syntetyczny
  Tytuł przekładu: “Las principales corrientes de la estética del siglo XX”
  Publikacja w: Stefan Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed. Desiderio Navarro, pp. 23-149.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teorética, San José, Costa Rica
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: «Czy zmierzch estetyki?»
  Tytuł przekładu: “Reflexiones sobre la creación”
  Publikacja w: Stefan Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed. Desiderio Navarro, pp. 177-199.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teor/éTica, San José Costa Rica
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: «O tak zwanym kryzysie kultury w relacji do postmoderny(izmu)»
  Tytuł przekładu: “Sobre la así llamada crisis de la cultura en relación con el postmoderno(ismo)”
  Publikacja w: Stefan Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed. Desiderio Navarro, pp. 380-422.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teor/éTica, San José Costa Rica
  Język tłumaczenia: hiszpański

2004
 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Co nam zostalo z marksizmu?»
  Tytuł przekładu: “¿Qué nos quedó del marxismo en las investigaciones literarias?”
  Publikacja w: Meditar, Servicio Informativo Electrónico de Criterios, November..
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

2003
 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: «Od etosu sztuki do etosu artysty poza sztuką»
  Tytuł przekładu: “Del etos del arte al etos del artista fuera del arte”
  Publikacja w: Criterios, n° 34, pp. 182-204. Reprod. in: S. Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teor/éTica, San José Costa Rica, 2006, pp. 282-304.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Kamila RUDZIŃSKA
  Tytuł oryginału: «Pisarz i twórczość w komunikacji literackiej XX w.»
  Tytuł przekładu: “El escritor y la creación en la comunicación literaria del siglo XX”
  Publikacja w: Criterios, n° 34, pp. 92-135.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Zygmunt BAUMAN
  Tytuł oryginału: «Intellectuals in the Postmodern World»
  Tytuł przekładu: “Los intelectuales en el mundo postmoderno”
  Publikacja w: Criterios, nº 34, pp. 136-160.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana,
  Język tłumaczenia: hiszpański

1998
 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: «Sztuka łatwa i sztuka trudna (szkic wstępnej problematyki)»
  Tytuł przekładu: Arte fácil y arte difícil
  Publikacja w: Episteme, Eutopías, Documentos de trabajo, vol. 193/194, Valencia, España, 39 págs. Reprod. in: S. Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teor/éTica, San José Costa Rica, 2006, pp. 200-242.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Eutopías, Valencia, España
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Kazimierz BARTOSZYŃSKI
  Tytuł oryginału: «O fragmencie»
  Tytuł przekładu: Teoría del fragmento
  Publikacja w: Episteme, Documentos de trabajo, vol. 200, 28 pages.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Eutopías, Valencia, España
  Język tłumaczenia: hiszpański

1994
 • Imię i nazwisko autora: Michał GŁOWIŃSKI
  Tytuł oryginału: «O intertekstualności»
  Tytuł przekładu: “Acerca de la intertextualidad”
  Publikacja w: Criterios, nº 32, July-December, pp. 185-210
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Crtiterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Stefan ŻÓŁKIEWSKI
  Tytuł oryginału: «Jak rozumieć model świata w semiotyce»
  Tytuł przekładu: “Cómo entender el modelo del mundo en la semiótica”
  Publikacja w: Criterios, nº 32, July-December, pp. 261-273.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Pierrette MAŁCUŻYŃSKI
  Tytuł oryginału: «Le champ notionnel du (néo)baroque. (Parcours historique et étymologique)»
  Tytuł przekładu: “El campo conceptual del (neo)barroco (Recorrido histórico y etimológico)”
  Publikacja w: Criterios, nº 32, July-December, pp. 131-170
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Zbigniew OSIŃSKI
  Tytuł oryginału: «Widź w Teatrze Laboratorium»
  Tytuł przekładu: “El espectador en el Teatro Laboratorio”
  Publikacja w: Criterios, nº 31, January-June, pp. 279-328.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Janusz SŁAWIŃSKI
  Tytuł oryginału: «Funkcje krytyki literackiej»
  Tytuł przekładu: “Las funciones de la crítica literaria”
  Publikacja w: Criterios, nº 32, July-December, pp. 233-253.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: «Polemical Reflections on Postmodernism»
  Tytuł przekładu: “Reflexiones polémicas sobre el postmodernismo”
  Publikacja w: Criterios, nº 32, July-December, pp. 29-55. Reprod. in: S. Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teor/éTica, San José Costa Rica, 2006, pp. 348-379, and El Postmoderno, el postmodernismo y su crítica en Criterios, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2007, pp. 66-97.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Mieczysław PORĘBSKI
  Tytuł oryginału: «Semiotyka a ikonika»
  Tytuł przekładu: “Semiótica e icónica”
  Publikacja w: Criterios, nº 32, July-December, pp. 275-286.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: «O filozofii sztuki i krzyzysie racjonalizmu»
  Tytuł przekładu: “Sobre la filosofía del arte y la crisis del racionalismo”
  Publikacja w: Criterios, nº 31, January-June, pp. 271-278. Reprod. in: S. Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teor/éTica, San José Costa Rica, 2006, pp. 340-347.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1993
 • Imię i nazwisko autora: Stefan ŻÓŁKIEWSKI
  Tytuł oryginału: «Bachtin i podstawowy problem semiotyki»
  Tytuł przekładu: “Bajtín y el problema fundamental de la semiótica”
  Publikacja w: Criterios, edición especial, Universidad Autónoma de México-Xochimilco, July, pp. 23-40.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Władysław TATARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Twórczość: Dzieje pojęcia»
  Tytuł przekładu: “Creación: historia del concepto”
  Publikacja w: Criterios, nº 30, July-December, pp. 238-257.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Paweł KONIC
  Tytuł oryginału: «Teatr plastyczny i jego przedmiot»
  Tytuł przekładu: “El teatro plástico y su objeto”
  Publikacja w: Criterios, nº 30, July-December, pp. 215-228.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Ryszard NYCZ
  Tytuł oryginału: «Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy»
  Tytuł przekładu: “La intertextualidad y sus esferas: textos, géneros y mundos”
  Publikacja w: Criterios, special edition, Universidad Autónoma de México-Xochimilco, July, pp. 95-116.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, Universidad Autónoma de México-Xochimilco, México D.F.
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Alicja HELMAN
  Tytuł oryginału: «Modele odbiorcy»
  Tytuł przekładu: “Los modelos del receptor cinematográfico”
  Publikacja w: Criterios, nº 30, July-December, pp. 229-237.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1991
 • Imię i nazwisko autora: Wiesław GODZIĆ
  Tytuł oryginału: «Some Remarks on ‘Aesopian Communication’ in Film»
  Tytuł przekładu: “Algunas observaciones sobre la ‘comunicación esópica’ en el cine”
  Publikacja w: Criterios, nº 29, January-June 1991, pp. 93-102.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Jolanta BRACH-CZAINA
  Tytuł oryginału: «Samotranscendencja w sztuce»
  Tytuł przekładu: “La autotrascendencia en el arte”
  Publikacja w: Criterios, nº 29, enero-junio, pp. 212-230.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: «O sztuce zwanej religijna»
  Tytuł przekładu: “Sobre el arte llamado religioso”
  Publikacja w: Criterios, nº 29, January-June, pp. 197-211
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1990
 • Imię i nazwisko autora: Jerzy GROTOWSKI
  Tytuł oryginału: «Le performer»
  Tytuł przekładu: “El performer”
  Publikacja w: La Gaceta de Cuba, March, pp. 20-21.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: UNEAC, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Jerzy ZIOMEK
  Tytuł oryginału: «Pornografia i obscenum»
  Tytuł przekładu: “La pornografía y lo obsceno”
  Publikacja w: Criterios, nº 25-28, January-December, pp. 244-264.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1989
 • Imię i nazwisko autora: Kazimierz BRAUN
  Tytuł oryginału: «Nagość»
  Tytuł przekładu: "La desnudez en el teatro contemporáneo"
  Publikacja w: La Gaceta de Cuba, febrero, pp. 4-7
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: UNEAC, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Janusz SŁAWIŃSKI
  Tytuł oryginału: «Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości»
  Tytuł przekładu: “El espacio en la literatura: distinciones elementales y evidencias introductorias”
  Publikacja w: Textos y contextos. Una ojeada en la teoría literaria mundial, t. II, ed. Desiderio Navarro, pp. 265-287.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Arte y Literatura, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Maria GOŁASZEWSKA
  Tytuł oryginału: «Odbiorca sztuki w nowej sytuacji estetycznej»
  Tytuł przekładu: “El receptor de arte en la nueva situación estética”
  Publikacja w: Unión, nº 7, July-September, pp. 2-10.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: UNEAC, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Janusz SŁAWIŃSKI
  Tytuł oryginału: «O kategorii podmiotu lirycznego»
  Tytuł przekładu: “Sobre la categoría de sujeto lírico”
  Publikacja w: Textos y contextos. Una ojeada en la teoría literaria mundial, t. II, ed. Desiderio Navarro, pp. 333-346.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Arte y Literatura, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1988
 • Imię i nazwisko autora: Tadeusz PAWŁOWSKI
  Tytuł oryginału: «Performance»
  Tytuł przekładu: “El performance”
  Publikacja w: Criterios, nº 21-24, January-December, pp. 154-179.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1986
 • Imię i nazwisko autora: Jan BIAŁOSTOCKI
  Tytuł oryginału: «Umowa społeczna»
  Tytuł przekładu: “El contrato social del arte”
  Publikacja w: Criterios, nº 13-20, January-December pp. 33-59
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Interpretacja semantyczna dzieł literackich»
  Tytuł przekładu: “La interpretación semántica de las obras literarias”
  Publikacja w: Criterios, nº 13-20, January-December, pp. 120-138. Reprod. in: Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2011, pp. 9-43.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Aleksandra OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA
  Tytuł oryginału: “Relacje osobowe w literackiej komunikacji”
  Tytuł przekładu: “Las relaciones personales en la comunicación literaria”
  Publikacja w: Criterios, nº 13-20, January-December, pp. 83-100
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Zofia LISSA
  Tytuł oryginału: «Prolegomena do teorii tradycji w muzyce»
  Tytuł przekładu: “Prolegómenos a una teoría de la tradición en la música”
  Publikacja w: Criterios, nº 13-20, January-December, pp. 221-241
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Maria GOŁASZEWSKA
  Tytuł oryginału: «Seks a sztuka»
  Tytuł przekładu: “Sexo y arte”
  Publikacja w: Criterios, nº 13-20, January-December, pp. 248-263.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Janusz SŁAWIŃSKI
  Tytuł oryginału: «O problemach "sztuki interpretacji"»
  Tytuł przekładu: “Sobre los problemas del ‘arte de la interpretación’”
  Publikacja w: Criterios, nº 13-20, January-December, pp. 139-148.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1984
 • Imię i nazwisko autora: Stefan MORAWSKI
  Tytuł oryginału: «Sztuka masowa a elitarna. Za i przeciw»
  Tytuł przekładu: “Arte masivo y arte elitario. En pro y en contra”
  Publikacja w: Criterios, nº 5-12, January-December, pp. 210-242. Book: S. Morawski, De la estética a la filosofía de la cultura, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana / Teor/éTica, San José Costa Rica, 2006, pp. 243-281.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Mieczysław WALLIS
  Tytuł oryginału: “Geneza i podstawy malarstwa bezprzedmiotowego”
  Tytuł przekładu: “Génesis y fundamentos de la pintura anobjetual”,
  Publikacja w: Criterios, nº 5-12, January-December, pp. 284-303.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Odbiór i odbiorca w badaniach literackich»
  Tytuł przekładu: “La recepción y el receptor en las investigaciones literarias. Perspectivas y dificultades”
  Publikacja w: Criterios, nº 5-12, January-December, pp. 3-19. Reprod. in: Textos y contextos. Una ojeada en la teoría literaria mundial, t. II, ed. Desiderio Navarro, Arte y Literatura, La Habana, 1989, pp. 141-167; Semiosis, México, nº 24, January-June 1990, pp. 15-33, and Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2011, pp. 44-74.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Michał GŁOWIŃSKI
  Tytuł oryginału: «Świadectwa i style odbioru»
  Tytuł przekładu: “Los estilos de recepción”
  Publikacja w: Criterios, nº 5-12, January-December, pp. 47-56 // Reprod. in: Semiosis, México, nº 24, January-June 1990, pp. 3-13.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1982
 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Proces literacki w świetle strukturalizmu i marksizmu»
  Tytuł przekładu: “El proceso literario a la luz del estructuralismo y del marxismo”
  Publikacja w: Criterios, nº 3-4, July-December, pp. 15-22. Reprod. in: Textos y contextos. Una ojeada en la teoría literaria mundial, II, ed. Desiderio Navarro, t. t. II, La Habana, Arte y Literatura, 1989, pp. 347-362, and Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, 2011, pp. 189-205.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego»
  Tytuł przekładu: “Esfera y división de la ciencia literaria comparativa”
  Publikacja w: Criterios, nº 3-4, July-December, pp. 23-32. Textos y contextos. Una ojeada en la teoría literaria mundial, t. II, ed. Desiderio Navarro, t. II, Arte y Literatura, La Habana, 1989, pp. 393-411, and Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2011, pp. 319-339.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Eugeniusz CZAPLEJEWICZ
  Tytuł oryginału: «Literatura jako ideologia»
  Tytuł przekładu: “La literatura como ideología”
  Publikacja w: Criterios, nº 2, abril-junio, pp. 5-40 // Book: Textos y contextos. Una ojeada en la teoría literaria mundial, t. II, ed. Desiderio Navarro, Arte y Literatura, La Habana, 1989, pp. 61-102, and Selección de lecturas de teoría y crítica literarias, t. II, ed. Rogelio Rodríguez Coronel, Guillermo Rodríguez Rivera and Salvador Redonet Cook, Pueblo y Educación, La Habana, 1987, pp. 37-62.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Stefan ŻÓŁKIEWSKI Stefan ŻÓŁKIEWSKI
  Tytuł oryginału: “Modele literatury współczesnej w wczesnym okresie jej rozwoju”
  Tytuł przekładu: “Los modelos de la literatura contemporánea en el período inicial de su desarrollo”
  Publikacja w: Criterios, nº 1, January-March, pp. 33-53.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWiCZ
  Tytuł oryginału: «Marksistowskie teorie społecznego zróżnicowania literatury»
  Tytuł przekładu: “Teorías marxistas de la diferenciación social de la literatura”
  Publikacja w: Criterios, nº 3-4, July-December, pp. 3-14. Reprod. in: Textos y contextos. Una ojeada en la teoría literaria mundial, II, ed. cit., pp. 7-28, and Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, 2011, pp. 164-188.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1979
 • Imię i nazwisko autora: Henryk MARKIEWICZ
  Tytuł oryginału: «Ideologia a dzieło literackie»
  Tytuł przekładu: “Ideología y obra literaria”
  Publikacja w: Boletín Criterios, nº 4, pp. 18-39. Reprod. in: Texto Crítico, México, Año VIII, nº 26, January-December 1983, pp. 32-44; Textos y contextos. Una ojeada en la teoría literaria mundial, t. I, ed. Desiderio Navarro, La Habana, Arte y Literatura, 1986, pp. 219-239; Selección de lecturas de teoría y crítica literarias, t. II, ed. Rogelio Rodríguez Coronel, Guillermo Rodríguez Rivera and Salvador Redonet Cook, Pueblo y Educación, La Habana, 1987, pp. 25-36, and, under the title “Obra literaria e ideología”, in: Henryk Markiewicz, Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas, ed. Desiderio Navarro, Centro Teórico-Cultural Criterios, 2011, pp. 140-163.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Criterios, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1978
 • Imię i nazwisko autora: Michal GŁOWIŃSKI et al. ( Aleksandra OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA, Janusz SŁAWIŃSKI)
  Tytuł oryginału:
  Tytuł przekładu: El cuento: género épico
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Dirección de Literatura del Ministerio de Cultura, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

1975
 • Imię i nazwisko autora: Antonina KŁOSKOWSKA
  Tytuł oryginału: "Koncepcja kultury w ujęciu Karola Marksa"
  Tytuł przekładu: “El concepto de cultura en Marx”
  Publikacja w: Cultura, ideología y sociedad, (2ª ed. 1983), pp. 13-41.
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Arte y Literatura, La Habana
  Język tłumaczenia: hiszpański

Bio

Desiderio Navarro Pérez (May 13, 1948, Camagüey, Cuba). Literary and cultural scholar, translator and editor. Since the 70’s his articles on literature, visual arts, aesthetics and cultural studies have been published in major academic journals and anthologies, both in Cuba and in North and Latin America, and Europe, in Spanish and ten other languages. Author of the books Culture and marxism: Problems and polemics (1986), Exercises of critical judgement (1989), The causes of things (2007) and Thinking in spite of everything (2008) on theory and criticism of literature and arts, he has lectured at universities, academies and other cultural institutions in over twenty countries of North and Latin America, Europe and Middle East. He has edited 22 anthologies of outstanding foreign theorists (S. Morawski, H. Markiewicz, P. Pavis, I. Lotman, B. Groys, W. Welsch et al.). In 1972 he founded the arts and culture theory journal Criterios, in 1994 the book series Criterios, in 2003 the Center for Cultural Theory Criterios (Havana) and in 2011 the e-zine Denken Pensée Thought Mysl. Information Service on European Cultural Thought (with a version on paper), all of them supported by grants from the Prince Claus Fund, the Hivos Foundation and the Dutch and French Ministry of Foreign Affairs, the Goethe-Institut and the Polish Book Institute. His translations from twenty Romance, Germanic, Slavic and Finno-Ugric languages of over 500 theoretical texts on literature, arts, culture and society –among them, 82 by Polish authors– have been published in Cuba, Spain and Mexico –cf. www.criterios.es . (He has translated also Polish poetry and drama.) The journal Criterios is one of the world cultural publications chosen and exhibited by documenta 12 magazines (Kassel, 2007). Polish authors, as M. Gołaszewska, I. Sławińska, A. Żmijewski, W.Godzić, L. Kołankiewicz and A. Pitrus, have lectured at the Center Criterios. In the 80-90’s he was president of the Cuban Center of the International Association of Literary Critics (AICL); in the 90’s, vicepresident of the Writers Association of the Union of Cuban Writers and Artists (UNEAC) –since 1993 an elected member of its National Council.
He has been confered the Polish Order of Cultural Merit (Zaslużony dla Kultury Polskiej, Ministry of Culture and Art of Poland, 1989), the Distinction Polonicum (Center for Polish Culture and Language, Warsaw University, 2008), the Guggenheim Fellowship for Scientific Research (John Simon Guggenheim Foundation, USA, 1996), the Prince Claus Award (Prince Claus Fund, Netherlands, 2009), theTranslation Prize of the Union of Cuban Writers and Artists (for lifetime work, 1991), the National Edition Prize of the Cuban Book Institute (for lifetime work, 2006), the Critics National Prize and the Distinction Merit for National Culture (Ministry of Culture, 1987, 1988) and other national awards for Criticism of Visual Arts, Literary Criticism, and Translation.