Lawon Barszczeuski


Tłumaczy z języka polskiego na:
białoruski

Dziedzina

Email: lavon@tlen.pl
Strona www: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lawon_Barszczeuski


Bio

Lawon Barszczeuski (ur. 1958 w Połocku, Białoruś),
białoruski filolog, literaturoznawca, doktor filologii, dzialacz społeczny i polityczny. Pracował jako nauczyciel szkolny i akademicki. W 1985 roku współtworzył miński klub młodych tłumaczy Babilon. W latach 2006—2007 był redaktorem ukazującej się we Wrocławiu (Kolegium Europy Wschodniej) serii wydawniczej Biblioteka białoruska. Był również współzałożycielem i zastępcą dyrektora Białoruskiego Liceum Humanistycznego, zamkniętego przez władze w 2003 roku (nadal działa w podziemiu). W latach 1990-1995 był deputowanym Rady Najwyższej XII Kadencji. W latach 2003—2005 prezes, od 2005 Prezes Honorowy Białoruskiego PEN Clubu.
Jest autorem popularnych podręczników „Literatura od starożytności do początków romantyzmu” (2003) oraz „Literatura białoruska i świat” (t.1 i 2, we współpracy z M.Tyczyną i P.Wasiuczenką, 2006) oraz 28-języcznego „Słownika białorusko-łacińsko-europejskiego” (Wrocław 2007). Jest współautorem (z Adamem Pomorskim) antologii poezji białoruskiej od XV do XX w. w przekładzie na język białoruski pt. „Nie chyliłem czoła przed mocą” (Wrocław 2008). Jest autorem „Krótkiej gramatyki języka polskiego” w j.białoruskim (2008), „Rozmówek białorusko-polskich” (2011), „Słownika tematycznego polsko-białoruskiego dla uczniów i studentów” (2013).
Przełożył na język białoruski m.in. „Tango” S.Mrożka (1988), „Panien z Wilka” J.Iwaszkiewicza (2006), „Bal u Salomona” K.I.Gałczyńskiego (2005), „Traktat moralny” (2008) i „Traktat poetycki” (2011) Cz.Miłosza, a również utwory Aeschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa, Arystofana, Petrarki, Kanta, Goethego, Schillera, Lenau’a, Kafki, Hamsuna, Pounda, Apollinaire’a, Lindgren, Boella, Transtroemera, Havla, Duerrenmatta, Nelly Sachs i innych.

Dodatkowa informacja: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lawon_Barszczeuski