Literatura na Świecie 7-8/2017

#

Heinrich Heine, Doktor Faust. Poemat taneczny wraz z osobliwościami

na temat diabłów, czarownic i sztuki poetyckiej, przeł. Andrzej Kopacki 5

Jürgen Habermas, Heine, nasz współczesny. „Dziś w Europie nie ma już

narodów”, przeł. Adam Romaniuk 48

Zachęta do prenumeraty 61

Ján Johanides, Ogłoszenia dla wieczności, przeł. Izabela Zając 63

Andrzej Kopacki, Hiob, drozdy i zła baronówna 96

Dušan Dušek, Opowiadania, przeł. Krzysztof Rejmer,

Andrzej S. Jagodziński 101

Peter Zajac, Topografia „Topografii”, przeł. Andrzej S. Jagodziński 133

Czajka biega po brzegu morza i zostawia ślady z Dušanem Duškiem

rozmawia Tina Čorná, przeł. Andrzej S. Jagodziński 139

Rek lama antologii O nich tutaj 147

Peter Balko, Wtedy w Loszoncu, przeł. Miłosz Waligórski 149

Niewinna kartka papieru z Peterem Balką rozmawia Terézia Klasová,

przeł. Miłosz Waligórski 194

Uršul’a Kovalyk, Woltyżerka, przeł. Krzysztof Rejmer 199

Zachęta do prenumeraty 229

Josef Škvorecký, Cud, przeł. Andrzej S. Jagodziński 231

Josef Škvorecký, Autosztambuch, przeł. Jan Stachowski 303

Rek lama antologii Reprezentacje Holokaustu 335

Josef Škvorecký, Red Music, przeł. Elżbieta Lederer 336

Josef Škvorecký, Franz Kafka, wypisy antysemickie i inne marginalia,

przeł. Jacek Brzeziński 354

Do saksofonu trzeba mieć potężne płuca z Josefem Škvoreckým

rozmawia Andrzej S. Jagodziński 374

Zachęta do prenumeraty 383

Katarzyna Osińska, Objaśnianie Bułhakowa 384

Adam Lipszyc, Czarne języki 401

noty o autorach 414

Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits 421

Łukasz Żebrowski, Kłopot z Hertmansem 423

Mikaël Gómez Guthart, Lin Shu, autor Don Kichota,

przeł. Aleksandra Drzymała 431

Powrót