Literatura

Found in translation

W uznaniu szczególnej roli tłumaczeń na angielski, pełniący funkcję języka-pomostu, jako że publikacja po angielsku często otwiera drogę pisarza do innych języków, wraz z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie, Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Instytutem Polskim w New Delhi powołaliśmy do istnienia specjalną nagrodę wyróżniającą najważniejszy w danym roku przekład polskiej książki na angielski: Found in Translation Award.

Nagroda została ustanowiona w 2008 roku. Przyznawana jest dorocznie tłumaczowi/tłumaczom najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski, który ukazał się w formie książkowej.

Nagrodę stanowi dyplom, trzymiesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2,000 PLN miesięcznie, przelotem do i z Krakowa oraz nagroda pieniężna w wysokości 16,000 PLN.

Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z przedstawicieli Instytutu Książki, Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Instytutu Polskiego w New Delhi. Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Instytutu Książki.

Nazwisko laureata zostaje ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody, która ma miejsce za każdym razem w kraju pochodzenia laureata, możliwie podczas Międzynarodowych Targów Książki w tym kraju.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy.

Dotychczasowymi laureatami nagrody są:

  • Bill Johnston, za przekład wierszy Tadeusza Różewicza (2008)
  • Antonia Lloyd-Jones, za przekład Ostatniej wieczerzy Pawła Huellego (2009)
  • Danuta Borchardt, za przekład Pornografii Witolda Gombrowicza (2010)
  • Clare Cavanagh i Stanisław Barańczak, za przekład wierszy pt. Tutaj Wisławy Szymborskiej (2011)
  • Joanna Trzeciak za przekład wierszy Tadeusza Różewicza (2012)
  • Antonia Lloyd-Jones, za całość dorobku tłumaczki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (2013)
  • Philip Boehm, za przekład książki Król kier znów na wylocie Hanny Krall (2014)
  • Ursula Phillips, za przekład powieści Choucas Zofii Nałkowskiej (2015)
  • Bill Johnston, za przekład Dwunastu stacji Tomasza Różyckiego (2016).


Zgłoszenia, które powinny zawierać tytuł książki, nazwisko autora i tłumacza, nazwę wydawnictwa, oraz uzasadnienie, należy nadsyłać na adres:

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
PL 31-148 Kraków

e-mail: biuro@instytutksiazki.pl z dopiskiem FOUND IN TRANSLATION

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa corocznie 31 stycznia.

Informacji na temat nagrody udziela Agata Picheta (tel. +48 61 71 924).