Dotacje

Nazwa programu

Partnerstwo dla książki

Opis programu

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek

Termin składania wniosków

31.01.2018 r.

Aktualizacje

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Partnerstwo dla książki

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 21 maja 2018 r.

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników!

Wszystkie informacje dostępne na stronie tutaj.

---

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Partnerstwo dla książki.
Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem programu. Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w zakresie i procedurach programu:

Proszę zapoznać się z załącznikiem nr 2 do regulaminie pn. Pomoc publiczna. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z regulaminem w osobnym komunikacie w zakładce programu.
 

Z zakresu programu całkowicie wyłączone zostały (również w zakresie finansowania z wkładu własnego) działania dotyczące:
•    publikacji książkowych;
•    nagrań audio-video (nie dotyczy bezpłatnych rejestracji/transmisji realizacji scenicznych on-line);
•    filmów dokumentalnych.
 

O dofinansowanie na publikacje książkowych  należy  ubiegać się w programie Literatura, które zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. O dofinasowanie filmów należy ubiegać się w ramach programów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Wszystkie informacje dostępne na stronie tutaj.

Instytucja zarządzająca

Instytut Książki

Kontakt

Komplet danych na temat Programu

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Anna Tusiewicz - tel. 12 61-71-909

a.tusiewicz@instytutksiazki.pl