Zagranica

P. Mazur. Na zdjęciu Albrech Lempp

Program Stypendium im. Albrechta Lemppa

Celem stypendium jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

Fundowane jest przez Instytut Książki, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Literarisches Colloquium Berlin.

Stypendium przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.

Dotychczasowymi laureatami byli:
2013 – Justyna Bargielska i Armin Senser
2014 – Tomasz Różycki i Paulina Schulz
2015 – Krystyna Dąbrowska i Tobias Schwartz
2016 – Renate Schmidgall i Marek Zagańczyk
2017 – Kira Pietrek i Mia Raben
2018 – Zyta Rudzka i Isabelle Lehn
2019 – Małgorzata Rejmer i Julia Wolf
2020 – Jakub Małecki i Susanne Fritz
2021 – Patrycja Pustkowiak i Leander Steinkopf
2022 – Anna Cieplak i Leon Engler
2023 – Dariusz Sośnicki i Antje Ritter-Miller
2024 – Natalia Malek, Daniel Odija i Christan Dittloff

Program:
Na program stypendialny składają się rokrocznie dwa jednomiesięczne pobyty w kraju sąsiada:

  1. Jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro.
  2. Jeden miesiąc w Krakowie dla niemieckiego pisarza lub tłumacza w oddanym do dyspozycji stypendysty mieszkaniu. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro.

Terminy i zasady zgłoszeń:
Pisarze i tłumacze nadsyłają zgłoszenia w wersji elektronicznej drogą e-mailową. W języku polskim lub w języku niemieckim przedstawiają swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i plan pracy. W tym roku zgłoszenia są przyjmowane wyjątkowo do 6 marca, a o wynikach naboru fundatorzy poinformują do połowy maja. Dokładny termin przyjazdu stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.

Jury:
Wyboru stypendystów dokona jury. Jego honorowym członkiem jest Pani Elżbieta Lempp. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin delegują po jednym członku jury. 

Kontakt w sprawie Stypendium im. Albrechta Lemppa:

Instytut Książki
Kontakt: Elżbieta Wierzchowska-Ziobro, e.wierzchowska@instytutksiazki.pl, tel. +48 12 61 71 918 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Kontakt: Joanna Czudec, joanna.czudec@sdpz.org, tel. +48 22 338 62 65

Literarisches Colloquium Berlin
Kontakt: Jürgen Jakob Becker, becker@lcb.de , Tel. +49  30  81699625


***
Albrecht Lempp (1953-2012) był wybitnym popularyzatorem literatury polskiej w Niemczech i jej tłumaczem. Tworzył fundamenty nowoczesnego systemu promocji Polski przez literaturę. Jako współtwórca Instytutu Książki otrzymał Nagrodę Transatlantyk przyznawaną za zasługi w tej dziedzinie. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i wniósł wielki wkład w rozwój relacji polsko-niemieckich.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami. Od 1991 roku FWPN dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnych projektów i współtworzyła tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego. U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako równorzędni partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współżycia w UE. W tym sensie obydwa kraje tworzą wspólnotę kształtowania wartości. Wymaga ona, aby bilateralność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski.
FWPN wspomaga w szczególności: partnerstwa między instytucjami, projekty o charakterze edukacyjnym poszerzające wiedzę o Polsce i Niemczech oraz promujące języki polski i niemiecki, współpracę naukową, a także projekty artystyczne i literackie.
Fundacja jest także inicjatorem i realizatorem projektów – m.in. podróży studyjnych, programów stypendialnych, publikacji, debat.  Zarówno poprzez dotacje jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.
www.fwpn.org.pl

Literarisches Colloquium Berlin założył w 1963 r. Walter Höllerer, dzisiaj jest to forum spotkań i wydarzeń literackich, miejsce pobytu i pracy pisarzy, a także kuźnia literackich talentów.  Czas spędzony w Literarisches Colloquium Berlin to dla stypendysty: możliwość pracy w sprzyjającej atmosferze, okazja do spotkań z pisarzami i kolegami-tłumaczami, bogata oferta literacka Berlina. LCB prowadzi liczne programy literackie, wydaje czasopismo „Sprache im technischen Zeitalter“, cieszy się opinią instytucji literackiej o światowej renomie. Spotkania autorskie, warsztaty dla pisarzy i tłumaczy z całego świata, międzynarodowi goście czynią willę nad Wannsee miejscem ożywionej literackiej debaty. Od 1989 r. ważny punktem pracy LCB stanowią programy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.  LCB jest siedzibą i twórcą Niemieckiego Funduszu Literatury (www.uebersetzerfonds.de); w internecie obecne jest na swoich stronach lcb.de, literaturport.de und lesungen.net.