Zagranica

Międzynarodowe targi książki

Zapraszamy do udziału w stoisku kolektywnym polskich wydawców na 26. Międzynarodowych Targach Książki i Festiwalu Literackim Svět knihy w Pradze (14-17 maja 2020).

Targi i festiwal w Pradze są najliczniej odwiedzanym przez czytelników miejscem spotkań z autorami i największą wydawniczą imprezą branżową w Czeskiej Republice oraz jedną z najbardziej znaczących w środkowej Europie. Literatura polska jest w Czechach czytana i ceniona, o czym świadczy liczba przekładów ukazujących się co roku w tym kraju, porównywalna z rynkiem niemieckim czy hiszpańskim. Częścią praskich targów jest Profesní fórum (Forum Profesjonalistów) przeznaczone dla specjalistów działających w obszarze rynku książki.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zarówno e-mailem (biuro@instytutksiazki.pl), jak i pocztą (oryginał z podpisem).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego 2020.

Informacji o targach w Pradze udziela Agnieszka Rasińska-Bóbr, tel. 12 6171920, e-mail: a.bobr@instytutksiazki.pl

***

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia do udziału w stoisku kolektywnym polskich wydawców na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie (10-12 marca 2020) i Bolonii (30 marca - 2 kwietnia). Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy zarówno e-mailem (biuro@instytutksiazki.pl), jak i pocztą (oryginał z podpisem). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2019.

Informacji o targach w Londynie udziela Agnieszka Urbanowska, (+48) 12 61 71 928; a.urbanowska@instytutksiazki.pl

Informacji o targach w Bolonii udziela Izabella Kaluta, (+48) 12 61 71 925; i.kaluta@instytutksiazki.pl