Literatura

2017
Henryk Józewski

Zamiast pamiętnika

Henryk Józewski 1892-1981

Artysta, malarz, współtwórca Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie, członek rządu Symona Petlury, jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego, wojewoda wołyński, samodzielny konspirator od 1939 do 1953 – pozostawił pamiętniki, które po jego śmierci ukazały się po raz pierwszy w „Zeszytach Historycznych”. Jerzy Giedroyc przykładał do nich ogromną wagę.

„Zamiast pamiętnika” Henryka Józewskiego nie jest książką o pewnym wycinku historii, jest książką o byciu w historii, o subiektywnym zbliżaniu się do prawda obiektywnych. Jest też bardziej zapisem klimatu wydarzeń niż samych wydarzeń. Autor nie dbał więc o zachowanie chronologii, nie eliminował powtórzeń. Może były one zabiegiem całkowicie świadomym, typowym dla dzieła artystycznego.