Literatura

Wacław A. Zbyszewski

„Zagubieni romantycy i inni”

Zagubieni romantycy i inni to przekonujący dowód niepokorności myślenia W.A. Zbyszewskiego: zdeklarowanego antykomunisty, "chorego na Polskę", dociekliwego obserwatora i profetycznego analityka. Tytułowy szkic należy do kanonu literatury wspomnieniowej. W.A. Zbyszewski był mistrzem lekkiego pióra i finezyjnego słowa, co potwierdza również jego druga książka - Gawędy o ludziach i czasach przedwojennych.

Rok wydania: 2015 Format: 150x240 mm