Literatura

2018
Piotr Wandycz

Żaden naród nie wybiera swojej historii

Zapowiedź. Książka będzie miała premierę w listopadzie 2018 roku.

Piotr Wandycz cenił historiografię odważną, wielowymiarową, z zasady odwołującą się do komparatystyki. Takie cechy nosi także jego publicystyka historyczna. Była pisana z głębokim humanistycznym przesłaniem w dwojakim sensie. Wyrastała z głębokiego przekonania, że dzieje nie są domeną różnego typu determinizmów, ale wolnej woli człowieka. I z przeświadczenia, że najważniejszym zadaniem historyka jest zrozumienie bohaterów opisywanych wydarzeń, dostrzeżenie ich wielkości i małości, uwzględnienie towarzyszących im dylematów i ograniczeń. Wydaje się nam, że publicystyka historyczna Piotra Wandycza dobrze wytrzymała próbę czasu. W dalszym ciągu pozostaje inspirująca, pociąga nienaganną polszczyzną, wielką kulturą wypowiedzi.