Literatura

Aleksander Janta-Połczyński

Wracam z Polski

W przeciwieństwie od ogółu emigrantów Jerzy Giedroyc  chciał się dowiedzieć, co faktycznie dzieje się w Polsce, i wiedzieć to od rdzennego Polaka, do którego miałby zaufanie. Do Polski pojechał jeden z przedstawicieli inteligencji, która nadawała ton emigracyjnej diasporze, a zarazem dobry znawca reguł świata zachodniego. W reportażu Janty nie ma zasadniczych ocen politycznych i ekonomicznych. Nie wspomina on o istnieniu antykomunistycznej partyzantki. Jest w nim natomiast obraz codziennego życia Polaków, dla których odbudowa kraju była naczelnym celem narodowym. Janta-Połczyński, jak inni reporterzy, opisywał to, co widział i co odczuwał, rozmawiając ze znajomymi i nieznanymi rodakami.

Rok wydania: 2013 Format: 150x240 mm

Nakład wyczerpany