Literatura

Stanisław Vincenz

Po stronie pamięci

Są wśród naszych współczesnych autorzy łatwo dostępni, są  i trudni, ale „trudność” Vincenza jest szczególnego, nieznanego niemal gatunku, bo nie polega ani na zawiłości rozumowań, ani na nadmiarze myślowych skrótów. Pokonać jest ją łatwo, ale pod warunkiem, że pozbędziemy się wszelkiego pośpiechu, zmniejszymy niejako ilość uderzeń pulsu na minutę i pozwolimy się prowadzić tej prozie, która rozlewając się w mnóstwie dygresji, nie zmierza do żadnych dramatycznych wniosków.

Rok wydania: 2016 Format: 150x240 mm

Nakład wyczerpany