Literatura

„Jerzy Giedroyc - Leopold Unger Korespondencja”

- „Czołem Szefie, oto dzieło”.

-„Szanowny Panie, artykuł – znakomity”.

W tomie korespondencji Jerzego Giedroycia i Leopolda Ungera takie stylowe zwroty adresatywne występują na tyle często, że można je uznać za charakteryzujące relację Redaktora i Brukselczyka. Pierwszy artykuł Ungera pojawił się w „Kulturze” w roku 1970, relatywnie szybko publicysta, zyskując renomę znawcy spraw wschodnioeuropejskich, stał się dla Giedroycia najważniejszym autorem-specjalistą w zakresie stosunków międzynarodowych. Listy zebrane w tym tomie przestawiają problemy polityczne i społeczne angażujące światową opinię publiczną w latach 1970-2000.

Rok wydania: 2016 Format: 150x240 mm