Literatura

2015
Andrzej Bobkowski

Coco de Oro

W końcu, w paździeniku 1970 roku, w Bibliotece "Kultury", ukazał się tom zatytułowany Coco de Oro. Opowiadania i szkice. Rzecz nie zawierała wszystkiego, co Bobkowski opublikował w "Kulturze". Redaktor zdecydował się umieścić w nim teksty , które najlepiej , jego zdaniem , pokazywały indywidualność pisarza , począwszy od opowiadania-eseju Nekyia, które ukazało się w pierwszym numerze pisma, po Fragmenty z notatnika ogłoszone we wrześniu 1961 roku, już po jego śmierci. Spełnione zostało tym samym zobowiązanie pamięci oraz utrwalony, widziany okiem Redaktora, obraz pisarstwa Bobkowskiego.

Rafał Habielski

Nakład wyczerpany