Literatura

Zbigniew Brzeziński

„Agonia komunizmu”

Lektura zebranych tekstów pozwala dostrzec ich aktualność, szczególnie w kontekście obecnego konfliktu na Ukrainie, kiedy niemal siedemdziesiąt lat po II wojnie światowej i dwadzieścia pięć lat od Jesieni Narodów dochodzi do próby ponownego podziału Europy, do odżywania sojuszy, które przyniosły kataklizm drugowojenny. Słowa Charles'a de Gaulle'a z 1965 roku, mówiące iż obecna Europa nie ma "ani duszy, ani kręgosłupa, ani korzeni", z dzisiejszej perspektywy brzmią nad wyraz dobitnie.

Rok wydania: 2014 Format: 150x240 mm