Aktualności

20.09.2021

„Zmysłowa (nie)codzienność” – spotkanie z czeskimi i polskimi poetkami w Krakowie

Kilkanaście dni temu Czechy prezentowały się w roli gościa honorowego podczas Warszawskich Targów Książki. W tym tygodniu ruszają Międzynarodowe Targi Książki i Festiwal Literacki Svět knihy w Pradze, gdzie Polska pełni rolę gościa specjalnego. Więcej o programie tutaj.

Pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem, w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Pragą Instytut Książki wraz z Czeskim Centrum Literackim i Biblioteką Kraków organizują spotkanie z czeskimi i polskimi poetkami zatytułowane „Zmysłowa (nie)codzienność”, które odbędzie się jutro o godzinie 18:00 w Klubie Dziennikarzy "Pod Gruszką" (ul. Szczepańska 1, Kraków). Wśród gości Lenka Kuhar Daňhelová, Daniela Vodáčková, Barbara Gruszka-Zych i Jadwiga Malina. Spotkanie poprowadzi Jakub Pacześniak, a tłumaczyć będzie Zofia Bałdyga.

***
Lenka Kuhar Daňhelová - poetka, pisarka, malarka i tłumaczka literatury polskiej, słoweńskiej, włoskiej i francuskiej. Wydała pięć zbiorów wierszy. Na czeski przełożyła m.in. powieści W. Myśliwskiego i wiersze R. Krynickiego. Wraz z mężem P. Kuharem organizuje doroczny międzynarodowy festiwal literacki „Stranou” w miejscu swojego zamieszkania – Berounie nieopodal Pragi. Uhonorowana Nagrodą Jantar 2020.
Daniela Vodáčková - poetka, z wykształcenia bohemistka i psycholog, uczy na Uniwersytecie Karola w Pradze, prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Przygotowuje drugi zbiór wierszy. Nominowana do Drezdeńskiej Nagrody Lirycznej. Ujęta w wydanej w Polsce antologii „Sąsiadki. 10 poetek czeskich” (2020) - w wyborze i tłumaczeniu Z. Bałdygi.
Barbara Gruszka-Zych – poetka, pisarka, dziennikarka „Gościa Niedzielnego”. Wydała ponad dwadzieścia zbiorów wierszy. Odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Laureatka licznych nagród, w tym Nagrody Literackiej im. ks. J. Twardowskiego, kilkakrotnie nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego – Orfeusz. Opublikowała też zbiory reportaży, książki wspomnieniowe, wywiady.
Jadwiga Malina - poetka, redaktorka, animatorka kultury, wiceprezes Krakowskiego Oddziału SPP. Autorka siedmiu tomów wierszy. Współpracuje z kwartalnikiem „Czas Literatury”. Laureatka Nagrody Krakowska Książka Miesiąca, wyróżniona przez Kapitułę Nagrody Literackiej im. ks. J. Twardowskiego, nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego - Orfeusz oraz do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.
Jakub Pacześniak - poeta i tłumacz literatury czeskiej. Wydał trzy zbiory wierszy i arkusz poetycki. Na polski tłumaczył m.in. prozę B. Hrabala, a na potrzeby scen operowych, w tym Opery Narodowej – libretta i cykle pieśni do muzyki A. Dvořáka i L. Janáčka. Pracuje w Instytucie Książki.
Zofia Bałdyga – poetka, autorka trzech zbiorów wierszy, tłumaczka najnowszej poezji czeskiej i słowackiej. Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. W 2020 przygotowała antologię poetek czeskich pt. „Sąsiadki”. Mieszka w Pradze.

Serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia na fb: https://tiny.pl/97dp7

Wstęp wolny przy zachowaniu reżimu sanitarnego.