Aktualności

29.04.2020

Zmiany w zakresie zasad realizowania projektów w Programach MKiDN 2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w programach ministra realizowanych w 2020 roku. Wprowadzone zmiany mają na celu wsparcie wnioskodawców w realizacji projektów, które uzyskały dotację, a ze względu na sytuację epidemiologiczną muszą ulec zmianom.

Najważniejsze zmiany dotyczące wszystkich programów

W przypadku, gdy beneficjent będzie potrzebował wprowadzić zmiany w zakresie zadania (nawet bardzo poważne) oraz zmniejszyć wkład własny, wystarczy, że zwróci się o to pismem złożonym drogą elektroniczną do instytucji zarządzającej.

Nowe, uproszczone, procedury pozwolą dyrektorom instytucji podejmować takie decyzje samodzielnie w sytuacji, gdy wystąpienie realizatora projektu będzie w ich opinii uzasadnione. Ułatwi to szybkie dostosowanie zakresu zadania do sytuacji w kraju. Dotyczyć to będzie również przypadków gdy beneficjent będzie chciał zmienić rodzaj zadania np. na realizowany wyłącznie online (patrz niżej).

Szczegóły można znaleźć na stronie ministerstwa, a także na podstronach poświęconych poszczególnym programom.

Promocja czytelnictwa:
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa2
Partnerstwo dla książki:
https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki2
Czasopisma
https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma2
Literatura
https://www.gov.pl/web/kultura/literatura2