Aktualności

fot. ihis.ujk.edu.pl
03.01.2022

Zmarła profesor Wiktoria Śliwowska

27 grudnia zmarła profesor Wiktoria Śliwowska, wybitna historyczka, znawczyni kultury rosyjskiej XIX wieku.

Profesor Wiktoria Śliwowska była badaczką powstania styczniowego i polsko-rosyjskich stosunków międzynarodowych. Urodziła się 1931 r. w Warszawie. Po studiach w Państwowym Instytucie Pedagogicznym im. Aleksandra Hercena w Leningradzie, w 1953 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Tam, w  1960 r. obroniła pracę doktorską, a w 1971 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego. W 1994 r. Wiktoria Śliwowska otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. 

W swoim dorobku posiadała kilkaset publikacji, w tym kilkadziesiąt książek, z których część była tłumaczona na język rosyjski, niemiecki, angielski i hiszpański. Główne nurty jej zainteresowań to dzieje Rosji w XIX wieku, „Polski Sybir”, zarówno w wymiarze dziewiętnastowiecznych zsyłek uczestników ruchów niepodległościowych, jak i w jego upiornym przedłużeniu czasów stalinowskich gułagów. Z początkiem lat 90. XX wieku profesor podjęła działania na rzecz utworzenia kartoteki zesłanych na Syberię uczestników Powstania Styczniowego, równolegle przygotowywała słownik biograficzny zesłanych na Syberię w latach 1815-1856. Kolejny nurt badań, który podejmuje związany jest z osobistymi przeżyciami czasów II wojny światowej i Holocaustu. To prof. Wiktoria Śliwowska zebrała relacje dzieci żydowskich, które przeżyły II wojnę światową i w ten sposób powstała publikacja „Dzieci Holocaustu mówią”(1993), która ukazała się w przekładzie na kilka języków zachodnich. 

Profesor Wiktoria Śliwowska zaangażowana była w prace na rzecz Komisji Historyków Polskich i Rosyjskich, funkcjonującej w ramach Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk. W latach 1998 – 2008 przewodniczyła obradom tego gremium. 

Za swój wybitny, wszechstronny dorobek naukowy otrzymała wiele nagród: dwukrotnie nagrodę Klio (1999 r. i 2005 r.), nagrodę specjalną „Przeglądu Wschodniego” (2000 r.) i nagrodę PEN Clubu (2013 r.). W 2003 roku została odznaczona przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymała w 2019 roku. 

Zmarła 27 grudnia w wieku 90 lat.

[źródło: ihis.ujk.edu.pl]