Aktualności

fot. Mariusz Kubik / Wikimedia Commons
11.07.2022

Zmarł Stefan Wilkanowicz

9 lipca, w wieku 98 lat zmarł Stefan Wilkanowicz, znany dziennikarz, publicysta i działacz katolicki. Wilkanowicz był m.in. pomysłodawcą preambuły do Konstytucji RP, współzałożycielem Klubów Inteligencji Katolickiej, wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak” i dziennikarzem związanym z „Tygodnikiem Powszechnym”.

Wilkanowicz urodził się 3 stycznia 1924 r. w Warszawie. Studiował inżynierię na Politechnice Warszawskiej oraz filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1957 roku pracował w „Znaku” i „Tygodniku Powszechnym”.

W latach 1972–1979 z nominacji kardynała Karola Wojtyły Wilkanowicz przewodniczył Komisji Apostolstwa Świeckich Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, zaś w okresie 1977–1988 był członkiem Papieskiej Rady do spraw Świeckich. Sprawował także funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich. Podczas wydarzeń sierpniowych w 1980 r. przyłączył się do skierowanego do władz komunistycznych apelu 64 naukowców, literatów i publicystów o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami. Był również zastępcą przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i przewodniczącym Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Był autorem książek o tematyce religijnej, a także tekstu, na podstawie którego Tadeusz Mazowiecki opracował preambułę do Konstytucji RP z 1997 roku.

Wilkanowicz został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Od papieża Benedykta XVI otrzymał Oświęcimską Nagrodę Praw Człowieka im. Jana Pawła II. Uhonorowano go także m.in. Nagrodą im. Ireny Sendlerowej przyznawaną za działalność na rzecz umocnienia relacji polsko-żydowskich.