Aktualności

29.11.2011

Zmarł Pietro Marchesani

W wieku 69 lat w Genui zmarł Pietro Marchesani, wybitny włoski polonista, tłumacz polskiej poezji, prozy i dramaturgii oraz jej wielki popularyzator. Był kierownikiem Katedry Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie w Genui. 

Jego ogromną zasługą jest przybliżenie włoskim czytelnikom twórczości Tadeusza Konwickiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Andrzeja Szczypiorskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Ignacego Witkiewicza. Napisał szkice na temat Zygmunta Krasińskiego, wątków twórczości Gabriele D'Annunzia w kulturze polskiej, literackich związków włosko-słowiańskich w dobie Renesansu, losów Jana Kochanowskiego we Włoszech, wizerunku Polski we Włoszech oraz Włoch w Polsce w XVI i XVII wieku. 

Na przełomie lat 60. i 70. Marchesani pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Przez następne dekady uczestniczył we Włoszech w wielu prezentacjach, debatach i konferencjach poświęconych polskiej literaturze, między innymi twórczości Brunona Schulza, Sławomira Mrożka, Tadeusza Różewicza. 

W 2001 r. z jego inicjatywy w jednym z włoskich wydawnictw powstała seria poświęcona kulturze polskiej. To dzięki jego staraniom opublikowano włoskie tłumaczenie "Umarłej klasy" Tadeusza Kantora, wiersze Tadeusza Różewicza oraz zbiór poezji Wisławy Szymborskiej. 

Za propagowanie polskiej literatury Pietro Marchesani otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, Nagrodę ZAIKS, a także dyplom ministra spraw zagranicznych RP. W 2010 roku uhonorowany został Nagrodą Instytutu Książki Transatlantyk dla wybitnych ambasadorów literatury polskiej za granicą.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Jarosław Mikołajewski powiedział PAP: "Zmarł przyjaciel polskiej kultury, polskich pisarzy, który pracował dla nich z braterskim poświęceniem i miłością".

"Dla najbardziej prestiżowego włoskiego wydawnictwa, Adelphi, tłumaczył Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską. W przypadku noblistki pozostawił dzieło pełne: włoskojęzyczne wydania jej wszystkich wierszy" - dodał Mikołajewski.

"Pietro Marchesani był wśród najbardziej wyczekiwanych gości poświęconej Miłoszowi konferencji, która odbędzie się w dniach 1-3 grudnia w Rzymie. Ponieśliśmy stratę ogromną" - podkreślił szef Instytutu Polskiego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)