Aktualności

Jozef Marušiak / źródło: polonia.sk
08.01.2018

Zmarł Jozef Marušiak

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jozefa Marušiaka, wybitnego tłumacza literatury polskiej, a także rosyjskiej i ukraińskiej.

Spod jego ręki wyszły słowackie przekłady książek m.in. Bolesława Leśmiana, Jerzego Broszkiewicza, Zenona Kosidowskiego, Jana Parandowskiego, Sławomira Mrożka, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Edwarda Redlińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema, Andrzeja Stasiuka, a także prac Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowskiego, Józefa Tischnera. Był wielokrotnym laureatem nagrody Jána Hollého za przekład artystyczny: w 2001 w ten sposób oceniony został za przekład „Madame” Antoniego Libery, a w 2007 r. - za słowacką wersję „Widnokręgu” Wiesława Myśliwskiego.
Jozef Marušiak otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 1997 r. Prezydent  RP przyznał mu Krzyż Kawalerski za Zasługi RP. W 2011 r. podczas Światowego Dnia Poezji UNESCO minister kultury i dziedzictwa narodowego uhonorował go specjalną nagrodą za działalność translatorską i popularyzację polskiej literatury na Słowacji.

(za: Instytut Polski w Bratysławie)