Aktualności

14.12.2017

Zmarł Desiderio Navarro

Z przykrością informujemy o śmierci Desiderio Navarro – kubańskiego pisarza, literaturoznawcy, redaktora oraz wybitnego tłumacza literatury polskiej na język hiszpański. Desiderio Navarro miał w swoim translatorskim dorobku kilkadziesiąt przekładów polskich książek i prac naukowych. Tłumaczył teksty m.in. Henryka Markiewicza, Stefana Morawskiego, Jerzego Ziomka, Jerzego Grotowskiego, Władysława Tatarkiewicza czy Zygmunta Baumana. Od lat 70. jego artykuły na temat literatury, sztuk wizualnych, estetyki i kulturoznawstwa były publikowane w najważniejszych czasopismach naukowych i antologiach, zarówno na Kubie, jak również w Ameryce Północnej i Łacińskiej oraz Europie. Jego przekłady z dwudziestu języków romańskich, germańskich, słowiańskich i ugrofińskich ponad 500 tekstów teoretycznych o literaturze, sztuce, kulturze i społeczeństwie - w tym 82 polskich autorów - opublikowano na Kubie, w Hiszpanii i Meksyku. Desiderio Navarro był laureatem wielu nagród: m.in Zasłużony dla Kultury Polskiej, (Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1989), Wyróżnienia Polonicum (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, 2008), Nagrody Translatorskiej Związku Kubańskich Literatów i Artystów (za całokształt twórczości, 1991).