Aktualności

logo Nagrody
11.01.2018

Zgłoszenia do Nagrody Kapuścińskiego

Tylko do 15 stycznia br. można zgłaszać książki reporterskie do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego w dwóch kategoriach: 1. najlepszy reportaż 2017 roku i 2. najlepszy przekład reportażu literackiego 2017 roku.

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (jeśli zgłaszającym jest wydawca), opublikowanej w 2017 roku w Polsce i po polsku (tylko pierwsze wydania autorów żyjących), należy przesłać na adres:

Biuro Kultury Miasta st. W-wa
pl. Bankowy 2 (piętro 23, pokój 236)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
- imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Mile widziane uzasadnienia zgłoszenia.

Szczegóły i regulamin Nagrody są dostępne na stronie Nagrody (w pliku do pobrania):

http://www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski,1,712.html?locale=pl_PL

Książki zgłoszone do 9. edycji ocenia jury pod przewodnictwem prof. Piotra Mitznera, w składzie: Dorota Danielewicz, Magdalena Grochowska, Mariusz Kalinowski i Katarzyna Nowak, a wszelkich informacji udziela sekretarz jury Bożena Dudko: bozena.dudko@agora.pl.