Aktualności

fot. Konstantin Masłow
26.08.2019

Zgłoszenia do Kolegium Tłumaczy na rok 2020 do końca września

Przypominamy, że do 30 września 2019 roku przyjmujemy aplikacje na pobyt w Kolegium Tłumaczy w roku 2020. Program pobytowy Kolegium Tłumaczy adresowany jest do wszystkich tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących.

Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o jednomiesięczny pobyt. Jest to typowy pobyt twórczy, a jedynymi obowiązkami tłumacza są wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim (temat wykładu określony jest wspólnie przez tłumacza i organizatorów), oraz uczestniczenie w aktywnościach medialnych i promocyjnych Instytutu Książki.

Tłumacze zakwaterowani są w domy pracy twórczej przy Instytucie Książki w Krakowie na ul. Z. Wróblewskiego 6 lub Warszawie w byłym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego na ul. Górskiego 1/68.

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

  • zwrot kosztów podróży (w obie strony),
  • diety (30 PLN za każdą rozpoczętą dobę) i kieszonkowe (40 PLN dziennie),
  • dostęp do internetu; pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami w ramach projektu realizowanego przez tłumacza.

Tłumacz zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, które będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących Kolegium Tłumaczy (np. publikacja w części lub całości itp.).

Zasady zgłaszania się kandydatów:
Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

  • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
  • pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
  • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
  • informacja na temat preferowanego terminu,
  • informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów,
  • ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

UWAGA! Aplikacje na pobyt w 2020 roku przyjmowane są w terminie do 30 września 2019 i należy je kierować na adres:
e.wierzchowska@instytutksiazki.pl
osoba kontaktowa: Elżbieta Wierzchowska-Ziobro

Tłumacze, którzy gościli w Kolegium Tłumaczy, nie mogą ubiegać się o kolejny pobyt przez następne dwa lata.