Aktualności

27.11.2006

Zgłoszenia do 3. edycji Kolegium Tłumaczy

Instytut Książki, Uniwersytet Jagielloński i Stowarzyszenie Willa Decjusza ogłaszają, że w marcu 2007 r. rozpocznie się trzecia edycja Kolegium Tłumaczy - programu pobytów studyjnych dla tłumaczy literatury polskiej na inne języki. Termin składania wniosków mija 30 listopada 2006.

Program funkcjonuje zgodnie z wcześniejszymi zasadami.

Program Kolegium Tłumaczy przewiduje następujące rodzaje pobytów studyjnych: 

1. dwa pobyty miesięczne
2. dwa pobyty trzymiesięczne.

Pobyty studyjne organizowane są w terminie 1 marca– 30 maja (wersja trzymiesięczna), pobyty miesięczne ustalane są przez tłumacza i organizatorów (również w tym samym okresie).

Tłumacze zakwaterowani są w Domu Łaskiego przy Willi Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie.

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:
a) zakwaterowanie,
b) zwrot kosztów podróży (w obie strony),
c) honorarium (2.000 PLN)
d) dostęp do komputera¬ i internetu oraz bibliotek uniwersyteckich; pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami w ramach projektu realizowanego przez tłumacza.

Tłumacz zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, które będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących „Kolegium Tłumaczy” (np. publikacja w części lub całości itp.).

Zasady zgłaszania się kandydatów:

1. Kandydaci zgłaszają się sami.
2. Warunki ubiegania się o pobyt studyjny:
a) przynajmniej jedna publikacja przekładu drukiem (w prasie albo książkowa),
b) rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego),
c) opis projektu, nad którym tłumacz zamierza pracować w Krakowie.
3. Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata:
a) życiorys,
b) pełna lista publikacji,
c) krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego,
d) próbka tłumaczenia (tekst opublikowany),
e) informacja na temat preferowanego terminu,
f) informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów. 
4. Na prośbę organizatorów tłumacz zobowiązany jest do przeprowadzenia cyklu warsztatów przekładowych lub wykładu dla studentów filologii UJ lub Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ. Temat określony jest wspólnie przez tłumacza i organizatorów.

Aplikacje należy kierować na adres Instytutu Książki:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1 II p.
31-011 Kraków
Tel. +48 12 433 70 40
Faks +48 12 429 38 29
biuro@instytutksiazki.pl osoba kontaktowa: Tomasz Pindel
t.pindel@instytutksiazki.pl

Wnioski oceniane są przez Radę Programu, w skład której wchodzą: prof. Elżbieta Tabakowska (UJ), dr Magdalena Ślusarska (dyrektor Instytutu Książki), Danuta Glondys (Willa Decjusza), Elżbieta Kalinowska (Instytut Książki), Ireneusz Kania i Piotr Sommer. Podstawą oceny jest dorobek przekładowy oraz plany na pobyt.
Rada Programu może także skierować indywidualne zaproszenie do wybranego przez siebie tłumacza.

Uprzejmie prosimy o kolportowanie tej informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych.