Aktualności

30.04.2021

Zaprojektuj pocztówkę z okazji Roku Stanisława Lema

W 2021 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Stanisława Lema – polskiego filozofa, eseisty, jednego z najpoczytniejszych pisarzy gatunku science fiction. Jego dzieła zostały przetłumaczone na 57 języków i sprzedały się w sumie w ponad 45 milionach egzemplarzy. Z tej okazji Instytut Polski w Wiedniu przygotował konkurs na projekt pocztówki.

Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Stanisława Lema. Na całym świecie, również w Austrii, zorganizowanych będzie w tym roku wiele projektów upamiętniających tego wybitnego pisarza. Zaprojektowana pocztówka towarzyszyła będzie organizowanym przez Instytut Polski w Wiedniu wydarzeniom kulturalnym.

Warunki uczestnictwa

  1. W konkursie może wziąć udział każdy
  2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
  3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty

Wymagania techniczne i formalne

  1. Format projektu: 148mm x 148mm
  2. Maksymalny rozmiar pliku: 20 MB
  3. Dopuszczalne są wszystkie techniki artystyczne
  4. Projekt musi zawierać następujące elementy:

               Strona przednia:

                Jako tekst: Lem 2021. I’ve seen the future

                Strona tylna:

                Logo Instytutu Polskiego w Wiedniu

                Jako tekst: Polnisches Instituts Wien, Am Gestade 7, 1010 Wien

                Nazwisko/sygnatura autora

Termin nadsyłania prac

Projekty w formacie cyfrowym (PDF lub JPEG w rozdzielczości nadającej się do druku) należy przesyłać na adres e-mail: magdalena.bielecka@instytutpolski.pl do 30 maja 2021. Plik należy nazwać według następującego wzoru: nazwisko i imię autora (w tej kolejności!). W przypadku przesłania dwóch lub trzech projektów należy dopisać na końcu odpowiedni numer (np.: kowalski_jan_2, kowalski_jan_3). W tytule maila należy wpisać słowo „Lem konkurs”. Należy również podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu.

Projekty, które zostaną nadesłane po terminie, nie zostaną uwzględnione.

Jury

Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Nagrody

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 7-11 czerwca 2021 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową.

Przewidziane zostały następujące nagrody pieniężne:

  1. nagroda: 400 euro (brutto)
  2. nagroda: 300 euro (brutto)
  3. nagroda: 200 euro (brutto)

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

Magdalena Bielecka, menadżer projektów
Instytut Polski w Wiedniu, Am Gestade 7, 1010 Wien
Tel.: +43 1 533 89 61-15 
magdalena.bielecka@instytutpolski.pl

Szczegóły na stronie Instytutu.