Aktualności

fot. IK
07.06.2023

Zakończyło się doroczne spotkanie członków EURead [relacja i zdjęcia]

Wczoraj zakończyło się tegoroczne walne zgromadzenie EURead w Sofii. W spotkaniu pod hasłem „Umiejętność czytania i pisania w Europie: czytanie to klucz”. Instytut Książki reprezentowała Gabriela Dul, koordynatorka naszych projektów bookstartowych w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

Szczyt zgromadził czołowych ekspertów specjalizujących się ds. alfabetyzacji, promocji czytelnictwa, edukacji i rynku wydawniczego. Uczestnicy pochylili się szczególnie nad problemami i wyzwaniami Bułgarii w zakresie rozwijania alfabetyzacji i czytelnictwa.

Podczas forum uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz prezentowali projekty i inicjatywy na rzecz promocji czytelnictwa na poziomie lokalnym, krajowym i światowym. Hasłem spotkania było „Reading is the key” - podkreślano, jak ważne jest, by władze, na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, zrozumiały, że alfabetyzacja i czytelnictwo są kluczowe dla rozwoju społeczeństwa, zapobieganiu ubóstwu i nierównościom.

Skupiono się też na najważniejszych aktualnie wyzwaniach z zakresu promocji czytelnictwa, m.in. czytelnictwie chłopców i mężczyzn, projektach dla młodzieży i pomocy ukraińskim uchodźcom.

W ramach sieci EU Read działa również sieć Global Network for Early Years Bookgifting zrzeszająca instytucje z całego świata realizujące projekty bookstartowe. Cześć spotkania była poświęcona podsumowaniu działalności sieci w minionym roku. Omówiono także plan działań na najbliższe lata.

Gospodarzem forum była Detski Knigi Foundation.

Gabriela Dul wzięła ponadto udział w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki w Instytucie Polskim w Sofii.

***

EURead założono w 2000 roku. Stowarzyszenie skupia obecnie 41 organizacji z 21 europejskich krajów, dla których czytanie jest warunkiem wstępnym dla pełnego uczestnictwa we współczesnym – zdominowanym przez media i zróżnicowanym kulturowo – społeczeństwie.

Celem EURead jest wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów, a także wspólne opracowanie nowych strategii promocji czytelnictwa. Spotkania stowarzyszenia odbywają się regularnie. Jej działania polegają między innymi na prowadzeniu systematycznego lobbingu na rzecz promocji czytelnictwa zarówno wśród polityków, jak i w świecie biznesu. Celem EURead jest uświadomienie, jak ważna jest promocja czytelnictwa na poziomie krajowym i unijnym.

Instytut Książki jest członkiem EURead od 2018 roku. Na konferencji EURead prezentuje swój flagowy projekt, kampanię „Mała Książka – wielki człowiek”.