Aktualności

logo DKK
26.03.2018

Wykład dla moderatorów opolskich DKK

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu zaprasza moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki z województwa opolskiego na wykład Czy ten wytrych otwiera wszystkie drzwi? Literatura środka a wyzwania promocyjne i ideowe literatury kobiecej, który wygłosi dr hab. Bernadetta Darska –  17 kwietnia, godz. 10.00, w WBP w Opolu, ul. Piastowska 20 (sala narad).

Bernadetta Darska - krytyczka literacka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. W latach 2002-2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Badaczka kultury popularnej, współczesnego reportażu, związków mediów z literaturą oraz prozy najnowszej.

Wykład realizowany jest w ramach planowanych inicjatyw dla moderatorów DKK i wpisuje się w planowany blok zagadnień literaturoznawczych - Środek literatury czy literackie peryferia? Zjawisko literatury „środka” i literatury „kobiecej”. Percepcja i krytyka.