Aktualności

09.01.2020

Wrocławski Dom Literatury przedstawił projekty związane z przystąpieniem Wrocławia do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO

Warsztaty z literatury polskiej dla obcokrajowców, wsparcie dla niezależnych księgarń i integrowanie ich z życiem lokalnej społeczności, czy wolontariat senioralny to niektóre projekty, które będą realizowane w 2020 r. w związku z przystąpieniem Wrocławia do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

30 października 2019 roku Wrocław został przyjęty do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, stając się tym samym drugim, po Krakowie Miastem Literatury UNESCO w Polsce.

W sieci Miast Literatury UNESCO znajduje się obecnie 39 ośrodków położonych na sześciu kontynentach; 25 z nich to miasta europejskie.

Podczas środowej konferencji prasowej dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury Ireneusz Grin wyjaśnił, że projekty związane z przystąpieniem Wrocławia do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO mają zarówno wymiar lokalny, jak i międzynarodowy, i dotyczą w dużej mierze działalności proczytelniczej.

„Diagnozując problemy związane z zatrzymaniem rozwoju czytelnictwa, na bieżąco staramy się analizować, z czego one wynikają i realizować takie projekty, które się wprost do tych zagrożeń odnoszą i mają im w dłuższej perspektywie zapobiegać” - tłumaczył.

Jako pierwsze zostaną wdrożone trzy pilotażowe programy przeciwdziałające tym zagrożeniom. Jednym z nich będzie program wolontariatu senioralnego przy festiwalach literackich organizowanych w mieście. „Program wynika nie tyle z wykluczenia seniorów z bycia odbiorcami kultury, bo na tym polu wiele się już zmienia na lepsze, ile z bycia współtwórcami życia kulturalnego. W ramach wolontariatu senioralnego, doświadczeni, niezwykle oczytani ludzie, dysponujący większą ilością czasu niż ludzie młodzi, będą mogli z nami te działania prowadzić i podzielić się doświadczeniem z młodszymi wolontariuszami” - mówił Grin.

W ramach aktywności Wrocławia Miasta Literatury UNESCO realizowany będzie także program wspierania działalności małych i niezależnych księgarń. Jak zapowiedział dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury, zwiększona zostanie widoczność tych księgarń w całym mieście poprzez zaangażowanie ich w najważniejsze kulturalne i społeczne wydarzenia miejskie, organizowane poza ich siedzibami.

Z kolei jesienią 2020 roku zostanie przeprowadzony pilotażowy program wykładów i warsztatów literackich, zaadresowany do młodych obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu.

„Uznaliśmy, że czas najwyższy porozmawiać z młodymi obcokrajowcami, żyjącymi w naszym mieście, o polskiej literaturze. Jednak nie chcemy przekonywać żyjących tu Ukraińców czy Hiszpanów, że mamy wyjątkową literaturę, ale chcemy pokazać im tę literaturę w odniesieniu do tego, jak polscy autorzy korzystali z osiągnięć kultury ich krajów” - wyjaśnił Grin.

Punktem wyjścia warsztatów będzie publikacja pt. „Droga nie ma końca”, prezentująca przekrój polskiej bajki wierszowanej XX i XXI wieku - od klasyki po utwory współczesne - w wydaniach dwujęzycznych.

Wśród projektów międzynarodowych, Grin zapowiedział cykl debat z udziałem pisarzy pochodzących z różnych krajów. Celem tych debat będzie przyjrzenie się problemowi ksenofobii z perspektywy literatury.

„Zarówno miasta Sieci Literatury UNESCO, jak i my sami w Polsce odczuwamy coraz większą opresję związaną ze wzrostem nastrojów ksenofobicznych. Wydaje nam się, że obowiązkiem literatury i pisarzy jest o tym rozmawiać” - podkreślił Grin dodając, że projekt ten rozpisany został na cztery lata, a co roku prezentowany będzie jeden tom z zapisami rozmów.

[źródło: PAP, Agata Tomczyńska]