Aktualności

24.08.2020

Wręczono nagrody literackie i artystyczne prezydenta Białegostoku

Agnieszka Pajączkowska i Nina Manel zostały laureatkami literackiej nagrody prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2019 rok. Pajączkowską kapituła wyróżniła za książkę „Wędrowny zakład fotograficzny”, Manel - za debiut poetycki „Transparty”.

Uroczystość odbyła się w niedzielę wieczorem w białostockim kinie „Forum”. Połączona była z wręczeniem nagród artystycznych prezydenta miasta za ubiegły rok.

Nagroda literacka im. Wiesława Kazaneckiego (pochodzącego z Białegostoku poety, prozaika i publicysty, który zmarł w 1989 roku) w kategorii książkowej przyznana została po raz 29. Dostają ją twórcy związani z miastem i regionem nie tylko z racji pochodzenia czy zamieszkania, ale też tematyki swojej twórczości lub których książki w Białymstoku wydano.

Po raz pierwszy nagrodę wręczono również za ogólnopolski debiut poetycki, rozumiany jako pierwszy wydany tomik danego autora.

W tym roku nadesłano ok. 70 zgłoszeń, a kapituła konkursowa nominowała ośmioro autorów (w tym pięcioro w kategorii debiut poetycki). W kategorii najlepsza książka wybór padł na Agnieszkę Pajączkowską i „Wędrowny zakład fotograficzny”, wśród debiutów poetyckich za najlepszy uznano „Transparty” Niny Manel. Nagrody finansowe, to odpowiednio 25 i 10 tys. zł.

„Nie jestem pisarką, ale doświadczenie, które polegało na spotykaniu i słuchaniu opowieści osób, które poznałam podróżując wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski, zaowocowało tekstem literackim” - tak o swojej książce „Wędrowny zakład fotograficzny” mówiła Agnieszka Pajączkowska. W latach 2012-2016 prowadziła taki zakład, odwiedzała mieszkańców wsi wzdłuż granicy oferując im zrobienie portretu, w zamian za jedzenie i opowieści.

„Ta książka powstała z takiego pomysłu, że spotkanie z osobami nieznajomymi, które żyją w trochę innych rzeczywistościach, jest możliwe wtedy, kiedy opiera się na zasadzie dobrowolności, wzajemności, wymiany, zaufania i otwartości na siebie nawzajem” - dodała autorka.

 Nina Manel nagrodzona za „Transparty” (jak ujęła to kapituła nagrody - za udane połączenia „kognitywistyki z feminizmem i akademii z dyskoteką”) zwracała uwagę, że pisanie tomu poetyckiego, to jednak praca nie tylko autora, ale wielu osób - korektorów, redaktorów, wydawców, osób konsultujących czy pomagających w wyborze wierszy. Dziękowała tym osobom.

Wręczenie nagród za miniony rok planowano na marzec. W związku z pandemią koronawirusa uroczystość została przełożona. Do tego połączono ją z wręczeniem 27. edycji nagród artystycznych prezydenta Białegostoku za 2019 rok, które zwykle wręczane są w czerwcu.

Nagrody te za 2019 rok otrzymali: wokalistka Karolina Cicha, rzeźbiarz i konserwator dzieł sztuki Michał Jackowski oraz autor książek dla dzieci Grzegorz Kasdepke. Wysokość każdej z tych nagród, to 17 tys. zł.

Niedzielna uroczystość była imprezą towarzyszącą białostockiej części festiwalu „Wschód Kultury”, który w tym roku zaczął się w Białymstoku (kolejne części odbędą się w Rzeszowie i Lublinie). „Wschód Kultury” to cykl różnych wydarzeń, które od kilku lat mają miejsce w tych trzech największych miastach we wschodniej Polsce, by m.in. promować kulturę także wschodnich sąsiadów Polski. Wspólnie z samorządami wydarzenia te współfinansuje Narodowe Centrum Kultury.

Białostocka część pod hasłem „Inny Wymiar” trwała od czwartku do niedzieli i akcentowała bogactwo wielokulturowości województwa podlaskiego, a w szczególności jego stolicy Białegostoku, promując ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo. Złożyły się na nią wystawy, spacery edukacyjne, promocje książek i koncerty.

źródło: PAP, Robert Fiłończuk

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna