Aktualności

12.05.2019

Wczoraj zakończyła się w Zadarze konferencja "The Child and the Book Conference"

Wczoraj w Zadarze zakończyła się 14. międzynarodowa konferencja poświęcona odczytaniu kanonu literatury dziecięcej i młodzieżowej „The Child and the Book Conference”. Wydarzenie zwieńczyło spotkanie przy „okrągłym stole” ekspertów oraz przedstawicieli instytucji z różnych krajów zajmujących się popularyzacją książki oraz czytelnictwa wśród najmłodszych. W debacie wzięli udział paneliści z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Chorwacji, Niemiec oraz Polski. Przedstawiciele różnych organizacji rozmawiali o prowadzonych przez siebie badaniach w dziedzinie literatury dziecięcej oraz o projektach i zespołach badawczych działających zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak również poza Europą. Prelegenci poruszyli także kwestie międzynarodowych sieci współpracy i perspektyw rozwoju programów i organizacji, które reprezentują (m.in. Erasmus Mundus International Master in Children’s Literature, Media and Culture, Children’s Literature Summer School, University of Antwerp, Children’s Literature Association of America, European Network of Picturebook Research), zapraszając uczestników konferencji do zapoznania się ze swoimi działaniami i włączenia w prace.

Po zakończeniu paneli dyskusyjnych rozmowy były kontunowane podczas spotkań networkingowych towarzyszących konferencji.