Aktualności

05.01.2009

Uwaga beneficjenci programu Promocja Czytelnictwa 2008 Priorytet 2

Przypominamy, że 5 stycznia 2009 upływa termin składania raportów rozliczeniowych dla zadań dofinansowanych w  ramach programu w roku 2008.

Dla  zadań kończących się w grudniu  należy przedstawić raport końcowy  z realizacji zadania do dnia 5 stycznia 2009 r.

Dla zadań, których realizacja wykracza poza rok 2008 należy przedstawić  raport częściowy z realizacji zadania do 5 stycznia 2009 roku.

Aby otrzymać formularz raportu w wersji elektronicznej należy przesłać krótka prośbę wraz z  numerem umowy,  na adres a.tusiewicz@instytutksiazki.pl.