Aktualności

Uroczystość w przeddzień rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie z udziałem Edwarda Hirscha i Adama Zagajewskiego
29.10.2015

Urodziny Zbigniewa Herberta

Dziś mija 91. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta – wybitnego poety, eseisty i dramatopisarza, jednego z największych pisarzy XX wieku. Tomy jego wierszy należą do najważniejszych osiągnięć polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. Utwory Herberta tłumaczone były na 35 języków. W literaturze światowej jest rozpoznawany przede wszystkim dzięki swojemu poetyckiemu alter ego – postaci Pana Cogito.

Wczoraj, 28 października, w przeddzień rocznicy urodzin poety, w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta. W wieczorze uczestniczyli Adam Zagajewski, poeta i przyjaciel Zbigniewa Herberta, oraz znawca jego twórczości, amerykański poeta Edward Hirsch. Agata Kulesza przeczytała wybrane na tę okazję przez Katarzynę Herbert wiersze poety. 

„Bardzo się cieszę, że twórczość mojego męża jest żywo odbierana przez czytelników, i że tak dużo osób przyszło na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie wzrusza mnie obecność ludzi młodych, niezmiernie wrażliwych na przesłanie zawarte w poezji Herberta, które w swoim uniwersalizmie jest nieustannie aktualne mimo tego, że świat wokół nas tak szybko się zmienia″ - podkreśla Katarzyna Herbert, wdowa po poecie.

Centralnym punktem spotkania była rozmowa Edwarda Hirscha i Adama Zagajewskiego na temat stworzonej przez Herberta postaci Pan Cogito. Poeci zaprezentowali również swoje najnowsze wiersze z tomików Pieśń Trubadura (E. Hirsch) oraz Asymetria (A. Zagajewski). 

„Postać pana Cogito, ironicznego, mądrego komentatora naszego życia, jest jedną z najciekawszych kreacji poezji nie tylko polskiej, ale i światowej. Rozmowa o panu Cogito z wybitnym amerykańskim poetą, Edwardem Hirschem, była ogromną przyjemnością – mam nadzieję, że także i dla publiczności″ - powiedział Adam Zagajewski.  

„Idea uroczystych obchodów kolejnej rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych na wydarzenie gości. To świadczy, że poezja Herberta jest nadal żywa, chętnie słuchana i czytana″ - podkreśla Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Coroczne spotkania w rocznicę urodzin Herberta są również okazją do zaprezentowania twórczości współczesnych poetów, gdyż zależy nam na szerszym promowaniu czytelnictwa poezji; szczególnie tak wybitnej, jak twórczość Hirscha i Zagajewskiego.

Podczas wieczoru wręczone zostały pamiątkowe rysunki Zbigniewa Herberta wykonane na  kamieniu litograficznym przez profesora Błażeja Ostoję Lniskiego dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Sponsora Wieczoru Poetyckiego z okazji rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, oraz dla PKN Orlen, Sponsora Nagrody im. Zbigniewa Herberta 2015. Tym samym Fundacja wyraziła podziękowanie za współpracę i udzielane jej wsparcie.

Partnerami spotkania były Biblioteka Narodowa i Instytut Adama Mickiewicza, natomiast patronat medialny zapewniły Polskie Radio oraz TVP Kultura. Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorem Wieczoru Poetyckiego była PGE Polska Grupa Energetyczna.

informacja nadesłana