Aktualności

fot. Danuta Matloch
01.07.2020
Tagi: Akcent

Uroczystość 40-lecia czasopisma „Akcent” [relacja i zdjęcia]

– „Akcent” pozostaje jednym z najbardziej znaczących pism literackich w kraju, opublikowanie w nim tekstu nobilituje autora, a czytelnikowi gwarantuje lekturę najwyższej próby – powiedział wczoraj podczas uroczystości 40-lecia czasopisma „Akcent” wicepremier prof. Piotr Gliński. Minister kultury pogratulował całej redakcji za wkład w rozwój polskiej kultury. „Akcent” jest czasopismem współprowadzonym przez Instytut Książki i wspieranym finansowo przez MKiDN. Uroczystość odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Prof. Piotr Gliński powiedział, że w ciągu tych 40 lat „Akcent” był nie tylko świadkiem historii, ale także jej ważną częścią, „wpływała ona bezpośrednio na jego losy i rezonowała na jego treści”. Podkreślił, że pismo to - w którym publikowane są wysokiej klasy teksty o charakterze literackim, naukowym czy eseistycznym - przyjęło rolę swoistego łącznika i „wspiera ponadnarodowe i podkulturowe zrozumienie i współpracę”.

Według Piotra Glińskiego „Akcent” jest szczególną instytucją kultury o charakterze enklawowym.

- Enklawy często chronią to, co najcenniejsze, a we współczesnej kulturze niestety muszą także bronić tego, co najcenniejsze. „Akcent” to jest takie miejsce, które często jest pewnie niedoceniane, takie trochę dziwne, taka instytucja kultury, która zajmuje się szczegółem, czymś nieznanym, jakimś poszukiwaniem, czymś, co nie jest na pewno mainstreamowe” – powiedział wicepremier.

Jego zdaniem to instytucja szczególnie cenna, bo przeciwstawia się „tym wszystkim znamionom współczesnej kultury, które uważamy za kryzysowe”. „W jakimś sensie mamy do czynienia z kryzysem kultury globalnej, z kryzysem treści, formy, z tabloidyzacją kultury i „Akcent” jest jedną z tych instytucji, która zachowuje się w tych całych okolicznościach tak, jak trzeba - dodał Piotr Gliński.

Podczas jubileuszu zaprezentowano film dokumentalny pt. „Akcent/40” poświęcony historii pisma, przygotowany przez TVP3 Lublin.

- Sam dziwię się, że to już 40 lat, bo wydaje mi się zę to było tak niedawno, ten entuzjazm, który we wszystkich nas w roku 1980 wyzwalał energię, z której spora część szczęśliwie przetrwała jeszcze do dzisiaj – powiedział założyciel i redaktor naczelny „Akcentu” Bogusław Wróblewski.

Uroczystości towarzyszyła konferencja pt „Na pograniczu narodów i kultur ze wschodniej perspektywy” a także spektakl współprowadzonego przez MKiDN Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice pt. „Oratorium Pytyjskie” w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego.

[źródło: MKiDN]