Aktualności

06.07.2022

Ukazał się rozszerzony raport „Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022)”

W kwietniu Biblioteka Narodowa opublikowała „Wstępny raport o stanie czytelnictwa”, który pokazał, że czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii. Szczegółowe dane na ten temat można znaleźć w raporcie rozszerzonym, który BN-ka niedawno udostępniła.

Badanie czytelnictwa książek Biblioteka Narodowa realizuje systematycznie od 1992 roku, a więc już od blisko czterech dekad. Jest to badanie socjologiczne dostarczające wyników o charakterze ilościowym. Jego celem jest zgromadzenie podstawowych informacji o tym, jaka część społeczeństwa polskiego czyta książki, jakie tytuły i typy publikacji cieszą się popularnością, skąd pochodzą czytane książki i jaka jest w tym rola instytucji (zwłaszcza bibliotek) oraz najbliższego otoczenia społecznego (rodziny, znajomych itp.).

Wyniki tego badania po opracowaniu tworzą swego rodzaju społeczną mapę czytania książek, przy czym jest to mapa pozwalająca dostrzec najbardziej wyraziste zjawiska i procesy.

Pełny raport znaleźć można tutaj.