Aktualności

20.10.2023

Trwa wystawa „Rymkiewicz. Encyklopedia” w Muzeum Literatury

Od 19 września do 12 listopada w Muzeum Literatury w Warszawie można odwiedzać wystawę „Rymkiewicz. Encyklopedia”, stanowiącą część Festiwalu Rymkiewiczowskiego, który odbędzie się w dniach 2-10 listopada. Współorganizatorem zarówno wystawy, jak i całego festiwalu jest Instytut Książki. Wystawa stanowi pierwszą tak obszerną prezentację twórczości zmarłego na początku 2022 roku poety.

Jarosław Marek Rymkiewicz był badaczem szczegółów, które – oglądane pod lupą – stały się punktem wyjścia do opowieści o Mickiewiczu, Słowackim, Leśmianie i Fredrze, snutych w sposób wcześniej nieznany w polskiej literaturze. Pisarz znany był także z opisywania najważniejszych momentów z historii Polski, co zawsze budziło gorące dyskusje.

Dziś to sam Rymkiewicz stał się przedmiotem badania. W wystawie „Rymkiewicz. Encyklopedia” realizatorzy posłużyli się metodą poety, żeby opowiedzieć o jego własnym życiu i twórczości. Tytuł „Rymkiewicz. Encyklopedia” nawiązuje do książek, które pisarz poświęcił wielkim romantykom. 40 haseł prowadzi widza przez najważniejsze dla Rymkiewicza tematy, miejsca i przedstawia najważniejsze dla niego osoby. Wśród haseł znalazły się: Mickiewicz i Iwaszkiewicz, Ewa i matka, masakra i sny, Milanówek i Wigry.

Struktura encyklopedii jest oczywiście umowna, a porządek alfabetyczny złudny. Jak z rozrzuconych fragmentów złożyć czyjeś życie? W jakim porządku opowiedzieć najważniejsze myśli? Jakie rzeczy pokazać, żeby zobrazowały osobę? Takie pytania, stawiają sobie twórcy wystawy, a są to przecież te same pytania, które Rymkiewicz zadawał wielokrotnie w swoich książkach, przyglądając się losom wielkich pisarzy.

Twórcy ekspozycji oddali głos samemu bohaterowi. Znajdziemy tu wiele cytatów i wierszy, będziemy mogli również posłuchać nagrań Rymkiewicza i zobaczyć go na ekranie. Pokazane zostaną rękopisy poety i przedmioty osobiste, a także eksponaty ze zbiorów Muzeum Literatury. Widzowie mogą wyjść z wystawy z własnym tomikiem wierszy, zbierając utwory umieszczone przy kolejnych hasłach.

Wystawę „Rymkiewicz. Encyklopedia” w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie można oglądać jeszcze do 12 listopada!

***

  • Kurator wystawy: Izabela Michalska, Fundacja Evviva L’Arte/Festiwal Rymkiewiczowski
  • Scenariusz: Przemysław Dakowicz, Izabela Michalska, Jakub Wolak, Jerzy Ziemacki
  • Konsultacja historyczno-literacka: Przemysław Dakowicz
  • Scenariusz spaceru literackiego: Jerzy Ziemacki
  • Opracowanie materiałów audiowizualnych: Daria Chibner, Marcin Jania
  • Projekt scenografii: Dariusz Kunowski
  • Projekt grafik: Norbert Strukow
  • Realizacja: Tomasz Marzec, Pracownia plastyczna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Przygotowanie i realizacja I edycji Festiwalu Rymkiewiczowskiego”.