Aktualności

05.07.2022

Tom esejów Mirosława Dzienia z nominacją do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza

W gronie książek nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza znalazł się zbiór esejów „O męczeństwie rozumu i zarazie świata” Mirosława Dzienia, który wydany został w serii Biblioteka „Toposu”. Wydawcą „Toposu” od kwietnia 2022 roku jest Instytut Książki.

Tom „O męczeństwie rozumu i zarazie świata” zawiera dziesięć esejów kulturowych, diagnozujących myślenie w czasach zarazy – jakie jest, jak się zmienia, od czego odchodzi, do czego dąży. Teksty Mirosława Dzienia napisane są przystępnym językiem, niepozbawionym elementów własnego świadectwa, bowiem autor nie stawia się na pozycji obiektywnego badacza, ale współuczestnika i „ofiary” kulturowych przemian. Dzień – który w jednym z esejów ogłasza koniec postmodernizmu – wydaje się być nieprzejednanym krytykiem agresywnego liberalizmu.

Prof. Zbigniew Chojnowski pisze o tomie: „Z rzadko spotykaną przenikliwością Mirosław Dzień omawia negatywne moralne rezultaty dehumanizacji kultury. «Nowoczesny» liberalizm, znieprawiając rozumienie prawdy, propaguje «wolność», która staje się formą nowego niewolnictwa, forpocztą epoki totalnej monokultury. Zaproponowane konteksty w postaci reminiscencji biblijnych, teologicznych, mistrzów duchowości, a także odnoszących się do literatury czy filmu, przede wszystkim uwiarygodniają solidność, autentyzm i siłę przekazu Mirosława Dzienia”.

***

Dwumiesięcznik literacki założony w maju 1993 roku. Od kwietnia 2022 roku jego wydawcą jest Instytut Książki. „Topos” założył i kieruje nim do dzisiaj Krzysztof Kuczkowski, poeta, krytyk, polonista z praktyką wydawniczą i redakcyjną. Do tej pory ukazało się ponad 180 zeszytów „Toposu” w numeracji ciągłej i ponad 200 pozycji książkowych w serii Biblioteka „Toposu”. Ambicją „Toposu” było i jest tworzenie środowiska poetów i pisarzy orientujących twórczość artystyczną na wartości, z których wyrosła cywilizacja śródziemnomorska, a które określa Platońska triada: „Piękno–Dobro–Prawda”. 

Już niebawem ukaże się pierwszy numer czasopisma pod egidą IK wraz z nowym tomem Biblioteki „Toposu”.