Aktualności

fot. Daniel Grzałka
27.09.2019

Teresa Worowska laureatką nagrody dla tłumaczy literackich

Wybitna tłumaczka literatury węgierskiej na język polski Teresa Worowska, która przybliżyła polskiemu czytelnikowi m.in. dzieła Sandora Maraiego, została w czwartek uhonorowana w Budapeszcie Wielką Nagrodą dla Tłumaczy Literackich im. Balinta Balassiego.

Podczas uroczystości w Węgierskiej Akademii Nauk nagrodę wręczył tłumaczce podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny za dyplomację kulturalną Marton Schoeberl.

Jak podkreślił, Worowska jest bardzo zaangażowana w tłumaczenie węgierskiej literatury, a szczególnie zasłużyła się przekładami utworów Maraiego i Petera Esterhazyego. Ponadto od wielu lat uczy młode pokolenie polskich tłumaczy i pomaga im w publikacji.

Jak podkreślił w laudacji tłumacz i literaturoznawca Lajos Palfalvi, Worowska „miała istotny wpływ na kształt polskiego kanonu literatury światowej przez to, że wprowadziła do niego znaczną część dzieł Sandora Maraiego”, a także przyczyniła się do tego, że w przekładach literatury węgierskiej w Polsce „akcent zaczął przesuwać się na przełom wieków i 20-lecie międzywojenne”.

„Jestem  bardzo wzruszona i przejęta. Cieszę się także z tego, że przez moją osobę została dostrzeżona bardzo duża praca, jaką polscy tłumacze - starszego i młodszego pokolenia, które jest coraz bardziej aktywne - wykonali w minionych dziesięcioleciach” - powiedziała PAP laureatka.

Worowska, która od 1977 r. mieszka na Węgrzech, przełożyła na język polski m.in. utwory Maraiego („Dziennik”, „Wyznania patrycjusza”, „Ziemia! Ziemia!”, „Sindbad powraca do domu”), Esterhazyego (m.in. wyróżniona nagrodą Angelusa powieść „Harmonia cealestis” czy „Wydanie poprawione”).

Tłumaczyła też opowiadania Gyuli Krudyego, Dezsoe Kosztolanyiego czy Gyoergya Dragomana oraz poezję, m.in. twórcy epoki odrodzenia Balinta Balassiego.

[źródło: PAP, Małgorzata Wyrzykowska]