Aktualności

25.02.2019

Targi Książki w Wilnie i wyróżnienie dla przekładu powieści Myśliwskiego

W dniach 21-24 lutego w Wilnie odbyły się jubileuszowe 20. Wileńskie Targi Książki. W programie wydarzenia znalazło się wiele polskich akcentów, z których znaczna część powstała dzięki zaangażowaniu Instytutu Polskiego w Wilnie. W przeddzień Targów Związek Tłumaczy Literatury Litwy ogłosił, że grono literaturoznawców stworzyło listę „Najlepszych tłumaczeń 2018 rok”. Na liście znalazła się powieść Wiesława Myśliwskiego Ostatnie rozdanie („Paskutinis išdalijimas”) w przekładzie wybitnego tłumacza Kazysa Uscili. Jej wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

To nie pierwsze wyróżnienie dla Myśliwskiego na Litwie. W r. 2013 w plebiscycie Związku Tłumaczy Literatury Litwy powieść Traktat o łuskaniu fasoli (również w przekładzie Uscila i ze wsparcie Programu Translatorskiego ©POLAND) została ogłoszona najlepszą polską książką wszech czasów w tłumaczeniu na język litewski.

19 oraz 22 lutego we współpracy z Litewskim Instytutem Literatury i Folkloru odbyły się spotkania z prof. Tadeuszem  Bujnickim i prezentacja jego nowej publikacji w jęz. litewskim O literackiej grupie „Żagary”. Książka jest pierwszą publikacją w języku litewskim, poświęconą międzywojennej wileńskiej grupie literackiej „Żagary”, do której należeli tacy twórcy, jak Teodor Bujnicki, Jerzy Zagórski, Aleksander Rymkiewicz i Czesław Miłosz. Działalność „Żagarów” jest na Litwie praktycznie nieznana. Autor w książce wykorzystuje nie tylko materiały z litewskich i polskich archiwów, ale też posługuje się dokumentami z osobistego archiwum swego ojca Teodora Bujnickiego. 19 lutego, podczas prezentacji książki , która powstała dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Wilnie, profesorowi Tadeuszowi Bujnickiemu została wręczona Nagroda im. Algisa Kalėdy, ustanowiona przez Litewski Instytut Literatury i Folkloru. Nagroda imienia wybitnego literaturoznawcy i twórcy wileńskiej polonistyki przyznawana jest co roku za znaczące badania naukowe dziedzictwa literatury litewskiej, polsko-litewskich związków literackich i studiów porównawczych w dziedzinie kulturoznawstwa. Udział w wydarzeniach wziął Minister Kultury RL Mindaugas Kvietkauskas – jeden z inicjatorów wydania publikacji.

22 oraz 23 lutego we współpracy ze studiem twórczym „Knygų šalis“ IP zorganizował kreatywne warsztaty Opowieść w trzech obrazkach dla dzieci i młodzieży, które poprowadziła znana ilustratorka młodego pokolenia Monika Hanulak. Studiowała ona ilustrację w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obecnie wykłada. Wraz z Grażką Lange i Małgorzatą Gurowską współtworzy grupę CMYK. Zajmuje się zarówno ilustrowaniem książek, jak i organizacją wystaw.

23 lutego odbyła się premiera publikacji Witkacy. Umysł drapieżny, poświęconej jednemu z najwybitniejszych polskich artystów okresu międzywojennego Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. Książka pojawiła się w litewskich księgarniach z początkiem lutego i wzbudziła duże zainteresowanie. Krytycy uznali ją za jedną z najciekawszych i najbardziej estetycznych nowości książkowych na Litwie. Publikacja ta stanowi część programu obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i powstała z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Instytutu Witkacego w Warszawie. Książkę wydało wydawnictwo Aukso žuvys. W dyskusji o Witkacym i jego twórczości udział wzięli prezes Instytutu Witkacego Przemysław Pawlak, krytyk sztuki Vidas Poškus, kolekcjoner Paulius Garbačiauskas.  Spotkanie moderował będzie jeden z redaktorów książki Helmutas Šabasevičius.

Ponadto, na targach można było zapoznać się, m.in. z litewskim wydaniem Kursu filozofii w sześć godzin i kwadras Witolda Gombrowicza (wyd. Odilė), litewskimi wydaniami Pszczół oraz Drzew Piotra Sochy, a także publikacją wspartą przez IP Abdon Korzon. Fotograf pierwszych widoków Wilna.

Działania te wpisują się w długoterminowy projekt IP Wilno pt. Spotkania z polską książką, w ramach którego od stycznia do końca marca 2019 roku na Litwie odbędzie się kilkanaście spotkań wokół polskich książek, m.in. z Kamilem Janickim (Damy złotego wieku), Piotrem Sochą (Pszczoły i Drzewa), polskimi poetami z Wilna. W ramach cyklu zostaną też zaprezentowane Dzienniki Michała Romera, publikacja Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów czy 1938. Najciemniejsza noc jest tuż przed świtem” (dwie ostatnie publikacje powstały na zlecenie IP).