Aktualności

Tadeusz Dąbrowski / fot. Krzysztof Dubiel/IK
11.04.2024

Tadeusz Dąbrowski na zjeździe Niemieckiej Akademii Języka i Poezji w Essen

W listopadzie 2023 roku Tadeusz Dąbrowski został przyjęty do grona członków Niemieckiej Akademia Języka i Poezji. Podczas wiosennego zjazdu Akademii, który odbędzie się w dniach 11-14 kwietnia 2024 roku w Essen, autor Czarnego kwadratu wygłosi tekst powitalny i weźmie udział w dyskusji na temat współczesnych przejawów antysemityzmu i rasizmu.

Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung to jedna z najważniejszych organizacji zrzeszających poetów, prozaików, dramaturgów, tłumaczy, filozofów, historyków i literaturoznawców. Powstała w 1949 roku, w dwusetną rocznicę urodzin Johanna Wolfganga Goethego. Należeli lub należą do niej m.in.: Hans Arp, Jehuda Amichai, Thomas Bernhard, Jean Cocteau, Friedrich Dürrenmatt, Thomas Mann, Jürgen Habermas, Elfriede Jelinek, Péter Esterházy czy Adam Zagajewski. Akademia prowadzi szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską i naukową oraz przyznaje pięć prestiżowych nagród, wśród nich Georg-Büchner-Preis, jeden z najważniejszych poetyckich laurów w Europie.

Program wydarzeń tegorocznego zjazdu Niemieckiej Akademii Języka i Poezji można znaleźć pod tym adresem.

Tadeusz Dąbrowski opublikował w Niemczech trzy zbiory wierszy: Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund (2010), Die Bäume spielen Wald (2014), Wenn die Welt schläft (2022) oraz powieść Eine Liebe in New York (2019). Wszystkie zostały świetnie przyjęte przez tamtejszą krytykę literacką i czytelników. Dąbrowski jest laureatem Hubert-Burda-Preis (2008) i Horst-Bienek-Preis (2017) oraz stypendystą wielu niemieckich, szwajcarskich i austriackich fundacji. Jego książki kilkukrotnie znalazły się na liście Lyrik-Empfehlungen (rekomendacje wybitnych krytyków i pisarzy). Autor Scrabble publikuje w takich dziennikach i magazynach niemieckojęzycznych, jak „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Neue Zürcher Zeitung”, „Sinn und Form” czy „manuskripte”.